FACTUURVERKLARING

,

De meeste overeenkomsten bepalen dat het EUR 1-certificaat in de volgende gevallen kan worden vervangen door een factuurverklaring: voor zendingen van minder dan EUR 6.000, of zonder waardebeperking voor exporteurs die daartoe specifiek zijn gemachtigd door het regionale directoraat van het voor het grondgebied bevoegde douaneagentschap (Circulaire nr. 227/D van 7.12.2000 Douaneagentschap).

De “factuurverklaring” moet door de exporteur worden opgesteld, op de factuur worden getypt of gedrukt en door hem met de hand worden ondertekend. De tekst van deze verklaring, waarin elke overeenkomst voorziet, luidt als volgt:

“De exporteur van de goederen waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr…………(1)) verklaart dat, tenzij anders vermeld, de goederen van preferentiële oorsprong zijn……………………” (2)

Plaats en datum…………………..

Handtekening van de exporteur (naam en voornaam duidelijk leesbaar en handgeschreven) ………………………………

(1) Indien de aangever geen toegelaten exporteur is en dus geen vergunningnummer heeft, moeten de woorden tussen haakjes worden weggelaten.

(2) De oorsprong van de producten moet worden vermeld.

Skills

, , , , , ,

Posted on

3 juni 2018