WANNEER WORDEN GOEDEREN ALS COMMERCIEEL BESCHOUWD?

,

Belasting op verhandelbare goederen voor definitieve invoer

Verhandelbare goederen zijn goederen die bestemd zijn voor wederverkoop of commercieel gebruik, ook in het bedrijf van de reiziger.

Voor definitieve invoer in het Zwitserse douanegebied bestemde goederen moeten bij een Zwitsers douanekantoor worden aangebracht en schriftelijk of elektronisch voor douanebehandeling worden aangegeven. Naast de correct ingevulde invoeraangifte moeten de onderstaande voorraaddocumenten worden overgelegd.

In de eerste plaats zijn degenen die de goederen vervoeren (vervoerders van de goederen) of over de grens laten vervoeren (importeurs, geadresseerden, afzenders) aangifteplichtigen en dus douaneschuldenaren.

Belastbare goederen kunnen alleen bij bepaalde douanekantoren en tijdens kantooruren worden belast (zie “Openingstijden en adressen van de douanekantoren”).

De vervoerders verlenen de overeenkomstige diensten overeenkomstig de geldende Incoterms.

Skills

Posted on

4 juni 2016