WAT IS DE PLICHT?

,

Douanerechten zijn een belasting die de douane heft op de invoer van goederen van buiten de EU; door de betaling van deze rechten kunnen deze goederen vrij circuleren binnen de EU. Deze operatie wordt “in het vrije verkeer brengen” genoemd (hetzelfde geldt voor Zwitserland).

In de Europese Unie innen alle lidstaten het recht namens de Europese Unie (daarom wordt het recht ook “Eigen middelen” genoemd) en is het de enige vorm van belasting die de Europese Unie oplegt aan in de Europese Unie gevestigde natuurlijke en rechtspersonen om hun activiteiten te financieren. De identificatie van het toe te passen recht is te vinden in het douanetarief.

De plicht kan zijn:

– ad valorem”, wanneer een percentage wordt toegepast op de factuurwaarde;

– specifiek”, wanneer een quotum wordt toegepast per meeteenheid (aantal stuks, kg, liter, enz.).

De extra-EG-vracht (d.w.z. het gedeelte van de vervoerskosten vanaf het vertrek tot aan de EU-grens) is ook een belastbare grondslag voor de toepassing van het recht.

Skills

Posted on

3 juni 2020