De vereenvoudigde afkorting EG wordt daarentegen gebruikt om EU-wetten aan te duiden die verordeningen of richtlijnen zijn.

De verordeningen zijn de wetten van de Europese Unie en zijn onmiddellijk van toepassing op het gehele grondgebied van de Unie vanaf de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEG).

Richtlijnen zijn wetten van de Europese Unie die niet onmiddellijk van toepassing zijn, maar wetgevende maatregelen van elke lidstaat vereisen om te worden uitgevoerd. Elke lidstaat heeft geen onbeperkte tijd om een richtlijn uit te voeren en moet deze normaliter binnen twee jaar na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEG) toepassen.