WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN EUR1?

Allereerst wordt erop gewezen dat de douanevoorschriften toestaan dat de verklaring van oorsprong op de factuur (indien de goederen in de Europese Gemeenschap met VOORRANG zijn geproduceerd) geldig is tot een waarde van EUR 6000,00 (CHF 10000,00), mits deze verklaring...

WAT IS HET EUR 1 CERTIFICAAT?

Het EUR 1 is een certificaat dat bij uitvoer wordt afgegeven als bewijs dat de in het formulier omschreven goederen van communautaire oorsprong en productie zijn (aangeduid als “preferentiële oorsprong”) en dat door de douane wordt afgegeven op...