DE ONDERNEMING

Het bedrijf: geschiedenis

EEN GROTE KLEINE REALITEIT

Franzosini werd in 1929 in Chiasso opgericht als de Zwitserse tak van een Italiaans expeditiebedrijf dat in 1845 werd opgericht. In de onmiddellijke naoorlogse periode werd Franzosini onafhankelijk van het moederbedrijf om zijn internationale transportdiensten in Zwitserland en daarbuiten zelfstandig te ontwikkelen. Vandaag behoort Franzosini tot de top van de internationale transportondernemingen in Ticino en tot de top 50 van Zwitserland (GS1-studie van de Universiteit van St. Gallen) wat betreft het verkeersvolume en een leidende positie wat betreft de organisatie, de methoden, de hulpmiddelen en de gebruikte werkmiddelen. Het aanbod van internationaal vervoer van alle soorten goederen is breed, zowel over de weg, per spoor, door de lucht als over zee, via een dicht netwerk van gevestigde correspondenten op alle continenten… (Het verhaal van Franzosini)

Financiële informatie

BEDRIJFSBETROUWBAARHEID

Informatie is de essentiële factor in onze economie. Weten wie onze klanten en leveranciers zijn en hun betalingsmoraal, solvabiliteit en economische situatie kennen, zijn belangrijke beslissingsfactoren in een geglobaliseerde economie. Het D&B Rating Certificate is het kwaliteitscertificaat voor de economie en staat voor betrouwbaarheid en stabiliteit. Momenteel voldoet slechts twee procent van de Zwitserse bedrijven aan de vereisten voor het D&B Rating Certificate. De toekenning van het certificaat aan Franzosini bevestigt dat wij een betrouwbare en interessante zakenpartner zijn met een stabiele economische situatie en een uitstekende betalingsmoraal. Dit getuigt van ons vermogen om onze commerciële verplichtingen tegenover klanten en leveranciers na te komen… (financiële informatie)

 

Technologie in vervoer

TECHNOLOGIE IN VERVOER

De informatietechnologie wordt steeds bepalender voor de strategieën van een onderneming en het gebruik van geautomatiseerde systemen speelt al lang een prominente rol. Franzosini heeft een specifieke afdeling die de interne eisen verwerkt en oplossingen vindt om zich aan te passen aan de voortdurende updates van de regelgeving en de eisen van de klant. Ondersteund door opgeleide IT-technici die voortdurend op de hoogte zijn van de belangrijkste technologische innovaties, kunnen wij de voortdurende IT- en douane-innovaties met sereniteit en de juiste geest bekijken, om de technologische evolutie als een uitdaging, een kans tot verbetering en niet als een louter obstakel te kunnen zien… (technologie in vervoer)

Franzosini Solutions het tijdschrift

HET FRANZOSINI SOLUTIONS MAGAZINE

Franzosini Solutions Focus Magazine, het tijdschrift dat een informatief nieuwsbulletin biedt: het behandelt diepgaand een aantal onderwerpen met betrekking tot de internationale scheepvaart en biedt hulpmiddelen om de lezer te vereenvoudigen en te leiden naar de juiste werkmethoden die in de dagelijkse bedrijfspraktijk moeten worden toegepast. Uiteraard is het nieuwsbulletin Franzosini Oplossingen van een paar bladzijden kan niet beweren de onderwerpen op een uitputtende manier te behandelen of de lezers op een uitgebreide manier te instrueren, maar wij vertrouwen erop dat het een goed hulpmiddel kan zijn om met het juiste besef van wat men doet de dagelijkse problemen het hoofd te bieden… (tijdschrift Franzosini Solutions)