AEO

Certyfikat AEO jest bardzo cennym wyróżnieniem dla firm z sektora żeglugi, operacji celnych i logistyki, ponieważ zapewnia znaczące korzyści w postaci uproszczonych procedur celnych i zwiększonego bezpieczeństwa w międzynarodowych operacjach transportowych. Franzosini SA uzyskała status AEO Full, w zakresie cła i bezpieczeństwa, wykazując, że spełnia najwyższe standardy efektywności, solidności finansowej i kompetencji, z korzyścią dla swoich klientów, którzy korzystają z wysokiej jakości usług i szybszych kontroli.

 

AEO
Upoważniony przedsiębiorca

 

Certyfikat AEO stanowi uznanie doskonałości w dziedzinie operacji celnych i bezpieczeństwa łańcucha dostaw, a Franzosini SA jest dumny z osiągnięcia tego ważnego uznania. Certyfikat AEO, zarówno w części celnej jak i bezpieczeństwa, został uzyskany po rygorystycznym procesie oceny przez organy celne, które zweryfikowały zgodność procedur i procesów firmy z międzynarodowymi przepisami.

Decyzja Franzosini o uzyskaniu certyfikatu AEO nie była obowiązkowa, ale została podjęta w celu zagwarantowania swoim klientom maksymalnej niezawodności i bezpieczeństwa w operacjach importowych i eksportowych. Uzyskanie certyfikatu AEO jest wynikiem systematycznego podejścia do zarządzania operacjami celnymi, w które zaangażowani byli wszyscy pracownicy firmy.

Przedsiębiorcy posiadający certyfikat AEO korzystają ze specjalnych udogodnień w zakresie kontroli bezpieczeństwa, takich jak zmniejszone kontrole celne i pierwszeństwo w przesyłkach wybranych do kontroli. Ponadto świadectwo AEO pozwala na analizę i optymalizację procedur wewnętrznych i mechanizmów kontroli, dając gwarancję jakości w handlu międzynarodowym i umożliwiając uznanie statusu AEO w krajach, z którymi Szwajcaria zawarła odpowiednią umowę o wzajemnym uznawaniu.

Certyfikat AEO pozwala Franzosini SA korzystać z szeregu korzyści w zakresie uproszczeń celnych i bezpieczeństwa, przyspieszając czas wysyłki oraz oferując swoim klientom wysoką jakość i bezpieczeństwo usług w zakresie obsługi towarów pod dozorem celnym. Ponadto, status AEO korespondenta Franzosini Italia S.r.l. gwarantuje uprzywilejowany kanał w kontrolach celnych we Włoszech, potwierdzając profesjonalne kompetencje i godne zaufania relacje z administracją celną.

Franzosini SA jest dumna z tego, że jako jedna z pierwszych firm w branży uzyskała certyfikat AEO, co świadczy o jej stałym zaangażowaniu w jakość usług i zgodność z międzynarodowymi przepisami celnymi. Certyfikat AEO stanowi przewagę konkurencyjną firmy, potwierdzając jej stałą koncentrację na bezpieczeństwie i zgodności z przepisami, gwarantując klientom maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo w operacjach importowych i eksportowych.

Certyfikat AEO Bezpieczeństwo i wydajność

Dzięki kwalifikacji AEO jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom wysokiej jakości usługi, upraszczając procedury celne i zapewniając większe bezpieczeństwo w transporcie międzynarodowym. Certyfikat AEO jest wyróżnikiem, który świadczy o naszej doskonałości i stałym zaangażowaniu w zapewnienie maksymalnej satysfakcji klienta.