ISO 14001

Franzosini SA znalazła się w gronie pierwszych firm żeglugowych, które otrzymały certyfikat ISO 14001, będący wyrazem uznania dla doskonałości w zarządzaniu środowiskiem i zmniejszaniu wpływu działalności firmy na środowisko. Franzosini nieustannie dąży do utrzymania pod kontrolą wpływu swojej działalności na środowisko oraz do jego poprawy w sposób spójny, skuteczny, a przede wszystkim zrównoważony, co jest stałym zobowiązaniem do zachowania równowagi ekologicznej, przejrzystości i efektywności w ramach działalności firmy.

 

ISO 14001:
Dla odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

 

Zrównoważony rozwój środowiska jest coraz ważniejszym celem dla firm na całym świecie. W tym kontekście certyfikat ISO 14001 jest międzynarodowym uznaniem doskonałości w zarządzaniu środowiskiem i zmniejszaniu wpływu działalności firmy na środowisko.

Franzosini SA, Państwa firma spedycyjna i logistyczna, dokłada wszelkich starań, aby jej usługi i produkty były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Aby osiągnąć ten cel, firma zdecydowała się na przyjęcie certyfikowanego przez SQS systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

Certyfikacja SQS reprezentuje ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy, przejrzystość i efektywność działań firmy. Opiera się ona na systematycznym podejściu do zarządzania środowiskiem, które zakłada zaangażowanie wszystkich pracowników oraz ustanowienie ścisłych, dobrze zorganizowanych procedur i procesów.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego SQS w Franzosini SA przyniosło firmie szereg istotnych korzyści. Przede wszystkim zmniejszył wpływ działalności firmy na środowisko, poprawiając tym samym zrównoważony charakter oferowanych usług. Ponadto umożliwiła proaktywną identyfikację i zarządzanie ewentualnymi zagrożeniami dla środowiska, zapewniając tym samym zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz jego ochronę.

Przyjęcie certyfikatu SQS stanowiło również przewagę konkurencyjną dla Franzosini SA. Rzeczywiście, pozwoliła ona firmie wyróżnić się na rynku i zdobyć zaufanie klientów, demonstrując jej stałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska.

Zapobieganie zanieczyszczeniom dotyczy nie tylko ruchu własnych pojazdów, ale wszystkich działań prowadzonych przez firmę, także z udziałem dostawców i klientów. Franzosini promuje kulturę przyjazną środowisku wśród swoich pracowników poprzez specjalne materiały szkoleniowe oraz poprzez ciągłe monitorowanie wpływu swojej działalności na środowisko za pomocą precyzyjnych wskaźników i celów ochrony środowiska. Oprócz zużycia paliwa przez pojazdy, szczególną uwagę zwraca się na gospodarkę odpadami i stosowanie technologii przyjaznych środowisku, a wszystko to jest systematycznie monitorowane przez menedżerów firmy.

etyfikacja ISO 14001 z SQS przyjęta przez Franzosini SA stanowi stałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska i społeczną odpowiedzialność biznesu. Jej polityka środowiskowa zakłada przyjęcie systematycznego podejścia do zarządzania środowiskiem, angażującego wszystkich pracowników i partnerów biznesowych. Celem firmy jest dalsze zmniejszanie wpływu działalności na środowisko naturalne przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości usług spedycyjnych i logistycznych.

Trwała doskonałość

Franzosini SA potwierdza, że jest pionierską firmą transportowo-logistyczną, proaktywnie zaangażowaną w zrównoważony rozwój środowiska i społeczną odpowiedzialność biznesu. Certyfikat ISO 14001 z SQS to tylko jedno z wielu narzędzi, które firma wykorzystuje do zapewnienia najwyższej jakości swoich usług.