KARNET ATA I PRZYWÓZ CZASOWY

Jeżeli towary mają być przeznaczone do czasowego użycia za granicą z oczekiwaniem przyszłego ponownego wprowadzenia na terytorium kraju, można dokonać wywozu czasowego (DDAT).

Główne towary, do których stosuje się ten system to: sprzęt profesjonalny, towary przeznaczone na wystawy i targi, niektóre środki transportu (np. samochody wyścigowe lub łodzie) oraz opakowania. Modyfikacje towaru są niedozwolone, z wyjątkiem użytkowania i środków służących do jego konserwacji.

Do opodatkowania wywozu za pomocą DDAT nie jest potrzebne żadne specjalne zezwolenie i nie jest wymagana żadna gwarancja. Odpowiednie należności celne przywozowe pobierane są tylko raz.

Co do zasady, DDAT jest ograniczony do dwóch lat. Może on zostać przedłużony maksymalnie trzykrotnie o jeden rok. O przedłużenie terminu należy wystąpić na piśmie i w każdym przypadku przed upływem terminu do urzędu celnego, który zajmował się procedurą. Jeżeli towar zostanie sprowadzony do Szwajcarii po upływie terminu, należności celne przywozowe są pobierane ponownie. Możliwe jest jednak, pod pewnymi warunkami, uzyskanie zwolnienia z cła lub podatku dla tzw. „szwajcarskich towarów powrotnych”. O takie traktowanie celne należy wystąpić w zgłoszeniu celnym.

Procedura odprawy czasowej w DDAT kończy się w momencie ponownego przywozu towarów; jeśli towary pozostają za granicą na stałe, muszą zostać zgłoszone do wywozu. Jeśli za granicą zostaną przeprowadzone prace przy towarze, które zwiększą jego wartość, koszty te podlegają opodatkowaniu VAT. Taka praca musi być zgłoszona przy ponownym przywozie do Szwajcarii.

W niektórych przypadkach karnet ATA może być przedstawiony jako zgłoszenie celne. Karnet ATA (Admission Temporaire / Odprawa czasowa) jest międzynarodowym dokumentem celnym, używanym do importu, eksportu i tranzytu towarów, za pomocą którego można dokonać formalności celnych w Szwajcarii i za granicą. Przy przekraczaniu granicy nie będą świadczone usługi gwarancyjne.

Karnet ATA jest ważny przez rok i może być wykorzystywany przy wielokrotnym przekraczaniu granicy. Główną zaletą karnetu ATA jest szybka odprawa celna, ponieważ może on być stosowany do wszystkich importów i eksportów, a także do tranzytu, zamiast krajowych dokumentów celnych. Jednolitość dokumentu ułatwia jego wykorzystanie ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami (ponad 60 krajów).

Na tylnej okładce książeczki ATA musi znajdować się wyraźny opis towaru. Posiadacz paska ma możliwość przywozu do Szwajcarii wszystkich lub tylko niektórych towarów.

Książeczka ATA może być również stosowana dla trwałych dóbr konsumpcyjnych (np. stoisko targowe), ale nie dla nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (np. napoje i ulotki na stoisko). Główne obszary zastosowania w Szwajcarii to:

  • towary na wystawy i targi
  • profesjonalny sprzęt
  • próbki do prezentacji (zegarki, biżuteria, ubrania itp.)

Poszczególne kraje regulują zakres obowiązywania książeczki ATA. Na przykład w Szwajcarii nie można go stosować w przypadku leasingu. W takich przypadkach należy dokonać zgłoszenia celnego do odprawy czasowej.

Broszury ATA są wydawane przez Izby Przemysłowo-Handlowe, w których należy przedstawić gwarancję podatku importowego i które informują o warunkach uzyskania tego dokumentu.