CO TO JEST OBOWIĄZEK?

,

l Cło jest podatkiem nakładanym przez służby celne na przywóz towarów z krajów spoza WE, a jego uiszczenie umożliwia swobodny obrót tymi produktami na terytorium Unii Europejskiej. Operacja ta nosi nazwę „Dopuszczenie do swobodnego obrotu” (to samo dotyczy Szwajcarii).

W Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie pobierają cło w imieniu Unii Europejskiej (dlatego cło nazywane jest również „zasobem własnym”) i jest to jedyna forma opodatkowania nakładana przez Unię Europejską na osoby fizyczne i prawne zamieszkałe w Unii Europejskiej w celu finansowania ich działalności. Określenie cła, które należy zastosować, znajduje się w Taryfie Celnej.

Obowiązkiem może być:

– ad valorem”, gdy do wartości faktury stosuje się wartość procentową;

– specyficzny”, gdy kontyngent jest stosowany w odniesieniu do jednostki miary (liczba sztuk, kg, litrów itp.).

Fracht poza WE (tj. część kosztów transportu od miejsca wyjazdu do granicy UE) również stanowi podstawę opodatkowania w celu zastosowania cła.

Skills

Posted on

3 czerwca 2020