CO TO ZNACZY ADR?

,

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

ADR to Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wraz z dyrektywami ADR uchwalono ogólnoeuropejskie przepisy regulujące transport drogowy towarów niebezpiecznych. ADR określa, jakie towary należy uznać za niebezpieczne, zasady pakowania i etykietowania, a także wymogi bezpieczeństwa dla odpowiednich środków transportu.

Skills

Posted on

4 czerwca 2018