CZY WYPIS Z PIECZĄTKI WŁOSKIEJ JEST WIĄŻĄCY?

,

W tym krótkim ustępie chcielibyśmy jedynie zwrócić uwagę na obecną praktykę celną dotyczącą umieszczania „telematycznej wizy wyjazdowej”: obecnie służby celne, gdy towary eksportowe przekraczają granice państwa należącego do EWG, umieszczają skomputeryzowaną wizę wyjazdową, która zastąpiła stary stempel używany jeszcze kilka lat temu.

Przepisy stanowią, że ta „wiza wyjazdowa” musi być umieszczona w ciągu 48 godzin od faktycznego opuszczenia granicy przez towary. Jeśli nie zostanie ono umieszczone, transakcja eksportowa zostaje anulowana po 90 dniach od wydania.

Dlatego też sumienny przedsiębiorca celny sprawdza, czy wszystkie różne eksporty zostały należycie zarejestrowane przez Urząd Celny, sprawdzając wypis MRN każdej transakcji. Dopiero gdy kontrola potwierdzi udany wywóz wraz z rejestracją skomputeryzowanej wizy wyjazdowej, dokumenty zostaną odesłane do przedsiębiorstw eksportujących.

Warto zaznaczyć, że ta nasza metodologia nie jest obligatoryjnie wymagana przez Urząd Celny; w rzeczywistości niektórzy przedsiębiorcy odsyłają dokumenty celne dzień po operacji celnej bez sprawdzania wypisu MRN, pozostawiając to sprawdzenie firmie eksportującej bezpośrednio ze strony internetowej Agencji Celnej.

Choć nasza firma ma świadomość, że remitowanie dokumentów do klientów trwa nieco dłużej, woli uniknąć sytuacji, w której znaczenie tej kontroli jest pomijane lub w jakiś sposób bagatelizowane, dlatego sama dba o to zadanie, codziennie interweniując w sprawie wszelkich niedopatrzeń i przekazując naszym klientom tylko taką dokumentację, która jest już kompletna we wszystkich swoich częściach.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 czerwca 2014