CZYM SĄ GRANICZNE KONTROLE SANITARNE?

,

Wszystkie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi (żywność i napoje) oraz do użytku lub kontaktu z ciałem ludzkim (leki, kosmetyki, peruki itp.) muszą być przed operacją celną sprawdzone przez Graniczny Urząd Sanitarny w celu stwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Unia Europejska wydała własne przepisy, które muszą być stosowane przez każdy kraj członkowski, ale pozostawiła też każdemu narodowi swobodę regulacyjną w tej kwestii, więc przepisy włoskie mogą się bardzo różnić od tych stosowanych w innych krajach członkowskich.

Jeśli badany towar spełnia wymogi, Graniczny Urząd Sanitarny wystawia „Nulla Osta” na jego wjazd na terytorium kraju, a następnie przystępuje do formalności celnych. Jeśli towar nie jest zgodny, zostanie odrzucony i normalnie zwrócony do nadawcy. Wreszcie, jeśli taka operacja wiąże się z ryzykiem, można zarządzić zniszczenie towaru pod kontrolą celną.

Przesyłka podlegająca granicznej kontroli sanitarnej może zostać przekazana do ASL w celu przeprowadzenia dalszego badania. Wymaga to „Nulla Osta” dla tranzytu pod kontrolą celną. Po ich uzyskaniu towar można wyprowadzić z magazynu celnego i dostarczyć do wskazanego miejsca przeznaczenia, zgłaszając swoje przybycie do właściwego ASL.

Towary przeznaczone do użytku lub spożycia przez zwierzęta są również kontrolowane, ale przez urząd, którym jest Graniczny Posterunek Weterynaryjny. Procedury wymienione dla strony ludzkiej dotyczą również strony zwierzęcej, podobnie jest z florą, którą sprawdza Graniczny Urząd Fitopatologiczny.

Skills

Posted on

4 czerwca 2014