ZGŁOSZENIE FAKTURY

,

Większość umów przewiduje, że certyfikat EUR 1 może być zastąpiony deklaracją na fakturze w następujących przypadkach: dla przesyłek o wartości poniżej 6.000 EUR lub bez limitów wartości dla eksporterów specjalnie upoważnionych przez Dyrekcję Regionalną Agencji Celnej właściwej dla danego terytorium (Okólnik nr 227/D z 7.12.2000 r. Agencja Celna).

Deklaracja na fakturze” musi być sporządzona przez eksportera, napisana na maszynie lub wydrukowana na fakturze i opatrzona własnoręcznym, oryginalnym podpisem eksportera. Tekst tego oświadczenia, przewidziany w każdej umowie, jest następujący:

„Eksporter towarów objętych niniejszym dokumentem (zezwolenie celne nr…………(1)) oświadcza, że o ile nie określono inaczej, towary te są pochodzenia preferencyjnego……………………” (2)

Miejsce i data…………………..

Podpis eksportera (nazwisko i imię czytelnie oraz podpis odręczny) ………………………………

(1) Jeżeli zgłaszający nie jest upoważnionym eksporterem i dlatego nie posiada numeru upoważnienia, należy pominąć słowa w nawiasach.

(2) Należy wskazać pochodzenie produktów.

Skills

, , , , , ,

Posted on

3 czerwca 2018