CO TO JEST OBSZAR CELNY UNII EUROPEJSKIEJ?

Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) określa, czym jest obszar celny Unii Europejskiej, który różni się od globalnego, ponieważ niektóre jego części są wyłączone. Oznacza to, że na terytoriach wyłączonych, choć będących częścią Unii, towary nie mogą krążyć swobodnie, ale...