Financiële informatie

Bedrijfszekerheid en stabiliteit

Franzosini SA heeft een lange en succesvolle geschiedenis in de sector, met een financieel evenwicht sinds 1929. Onze focus op verantwoord financieel beheer heeft ons in staat gesteld om gestaag te groeien, met de steun van Tepoorten Group SA. Door zelffinanciering door het aangaan van stabiele relaties met klanten en leveranciers. Positieve ratings van ratingbureaus tonen onze betrouwbaarheid en financiële stabiliteit aan en bevestigen ons als een solide en betrouwbare partner.

FRANZOSINI SA

Franzosini SA is een bedrijf met een solide geschiedenis van succes in de industrie. Sinds 1929 hebben wij een financieel evenwicht gehandhaafd zonder een beroep te doen op externe financiering en de winsten opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd. Hierdoor zijn we in de loop der tijd gestaag gegroeid.

Franzosini SA maakt deel uit van de Franzosini Group SA, een holding die voor extra financiële slagkracht zorgt. Dankzij de diversificatie van de groepsmaatschappijen kunnen wij rekenen op verschillende inkomstenbronnen en zijn wij beter bestand tegen marktschommelingen. Geografische expansie in Europa is een voordeel bij risicospreiding.

Dankzij ons vermogen tot zelffinanciering kunnen wij concurrerende prijzen aanbieden en de kwaliteit van onze producten en diensten garanderen. Hierdoor kunnen wij langdurige relaties met klanten en leveranciers onderhouden en hen een betrouwbare en financieel stabiele zakenpartner garanderen.

Wij hebben positieve ratings gekregen van kredietbeoordelingsbureaus, wat onze betrouwbaarheid en financiële kracht weerspiegelt. Dit is het resultaat van de voortdurende aandacht voor verantwoord financieel beheer en het evenwicht tussen investeringen en winst.

Franzosini SA is een onderneming met een uitzonderlijke financiële stabiliteit en een engagement voor een verantwoord financieel beheer. Gisteren, vandaag en in de komende jaren zetten wij ons onophoudelijk in voor de betrouwbaarheid en financiële stabiliteit van onze gewaardeerde klanten en leveranciers, zodat wij samen, in wederzijds vertrouwen, kunnen toewerken naar gemeenschappelijke groei en welvaart, ons bewust van het belang van een solide en langdurig partnerschap.

TEPOORTEN GROUP SA (HOLDING)

Tepoorten Group SA is eigenaar van verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in logistiek, transport, scheepvaart, vastgoed, IT en digitalisering, waaronder SA Luciano Franzosini, Franzosini Italia srl, Franzosini Monaco sarl, Franzosini and Butti Ltd, en Ezdatacenter SA. De aanwezigheid van dochterondernemingen in Zwitserland, Italië, Frankrijk, Monaco en het Verenigd Koninkrijk zorgt voor een internationale geografische dekking en vormt een concurrentievoordeel bij het aanbieden van gediversifieerde diensten op maat aan de klanten.

De filosofie van het bedrijf is gericht op de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, voortdurende opleiding en technologische innovatie. De Groep wil namelijk een organisatiecultuur ontwikkelen die het welzijn van zijn werknemers bevordert, die hij beschouwt als een fundamentele hulpbron voor de groei van de onderneming zelf. Bovendien stelt de constante zoektocht naar nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen ons in staat geavanceerde diensten aan te bieden die tijdig en efficiënt beantwoorden aan de behoeften van de klant.

Tepoorten Group SA onderscheidt zich door zijn betrouwbaarheid, transparantie en vermogen om te luisteren naar de behoeften van de klant, kernwaarden die het tot een van de beste bedrijven in de sector maken. Het motto van de Groep, “Wij zijn een familiegroep en wij behandelen u als onze familie, sinds 1929” vat de bedrijfsfilosofie samen, die de relatie met de klant centraal stelt als ware het een lid van de familie.

In een steeds veranderende wereld staat de Groep Franzosini SA garant voor degelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de aangeboden diensten, dankzij een schat aan kennis, ervaring en expertise die in bijna een eeuw activiteit is opgedaan.

 

12 eigen vestigingen

Aanwezig in 5 landen

CHF miljoen omzet