NATUREMADE: FRANZOSINI IS ER TROTS OP DAT ZIJN ENERGIE 100% AFKOMSTIG IS VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN ZOALS WATER, ZON, BIOMASSA EN WIND.

De bronnen voor elektriciteitsproductie kunnen in vier hoofdgroepen worden ingedeeld: hernieuwbare, niet-hernieuwbare, afval- en niet-hernieuwbare energiedragers. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften publiceert en verzendt de distributeur van energiediensten elk jaar aan elke consument de zogenaamde “energie-etikettering” die in zijn gebied wordt afgeleverd, een document waarin alle details van de energiebronnen worden vermeld.

Normaal gesproken wordt in Ticino, als de consument niet kiest voor een gecertificeerd ecologisch product, zogenaamde “grijze energie” geleverd uit verschillende productiebronnen, waaronder niet-hernieuwbare bronnen (kernenergie en fossiele energiedragers).

In dit verband heeft Franzosini, het eerste transportbedrijf in Ticino dat in 2002 het milieucertificaat ISO 14001 heeft verkregen, om zijn energie milieuvriendelijker te maken gekozen voor energieproducten die ervoor zorgen dat een bepaalde hoeveelheid energie afkomstig is van gecertificeerde Ticinoproductiefaciliteiten. Bovendien draagt Franzosini, om bij te dragen aan de toename van de productie van groene energie in Ticino, met de toeslag die voor deze producten wordt betaald, bij aan de dekking van de kosten van de certificaten van oorsprong en aan de uitvoering van projecten om de productie van hernieuwbare en ecologische energie in ons kanton te verhogen.

De garantie (of het certificaat) van oorsprong (GoO – Guarantee of Origin) is gebaseerd op de Zwitserse nationale wetgeving en certificeert de productiemethode en -volgorde van de elektriciteit: de afgegeven certificaten vermelden de productie-installatie en de bron van de elektriciteit, en garanderen zo dat de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare en/of milieuvriendelijke energiedragers. Het is een certificaat dat de in een bepaald gebied geleverde elektriciteit labelt, maar tegelijkertijd voor absolute transparantie aan de productiekant zorgt voor de consument (meer informatie over certificaten van oorsprong/energie-etikettering op www.swissgrid.ch).

Consumenten kunnen hun elektriciteitsmix vrij aanpassen, met verschillende certificatieniveaus, afhankelijk van hun ecologische gevoeligheid en onafhankelijk van het transport- en distributienetwerk.

In Ticino voorzien sommige elektriciteitsbedrijven alle huishoudens reeds van duurzame energie uit plaatselijke waterkrachtcentrales.

Meer informatie over Franzosini-Solutions
http://franzosini-solutions.ch/certificazione-energetica-naturemade/