Voorwoord

Met het e-dec (elektronische douaneaangifte) inklaringssysteem ontvangt de met de douaneaangifte belaste persoon (in dit geval de expediteur) het beoordelingsbesluit in elektronisch formaat[1]. De douane stelt het aanslagbesluit automatisch op in elektronische vorm (DIe) en doet dit doorgaans binnen enkele dagen na invoer of uitvoer. Het is geldig als invoer- of uitvoercertificaat en geeft recht op terugbetaling van de Zwitserse BTW .

Plicht van de met de douaneaangifte belaste persoon

Het is bekend dat een groot deel van de importeurs geen eigen PCD-rekening heeft. In dergelijke gevallen worden de douanerechten en de BTW gedebiteerd van de PCD-rekening van de douanedienstverlener (expediteur, douane-expediteur) en door deze laatste aan de importeur overgemaakt. aan de opdrachtgever. Gezien het feit dat met de overgang naar de DIe de papierwinkel wordt afgeschaft, moet de douanedienstverlener erop een andere passende wijze voor zorgen[2]dat de importeur, resp. kan de opdrachtgever de besluiten tot oplegging van rechten en BTW intrekken[3].

Opslagvereisten

Volgens de BTW-wet is de persoon die tot voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde is gehouden, normaliter de importeur, verplichtde dossiers van de DIe[4] bij te houden en te zorgen voor traceerbaarheid en controleerbaarheid van de gehele procedure binnen zijn onderneming[5]. Deze “archivering” omvat niet alleen het opslaan van de XML-gegevens met betrekking tot DIe gedurende tien jaar, maar ook het koppelen van de procedures aan de respectieve orders, facturen, enz. binnen het boekhoudsysteem[6]. De aansprakelijkheid berust in dit geval uitsluitend bij de belastingplichtige (belastingplichtige)en wordt op passende wijze geregeld door de btw-wet en de verordening inzake handelsboeken (Olc)(Spedloggswiss Circulaire nr. 705/2012 – bijgewerkt 709/17).

Wettelijke vermeldingen

De douane voegt in de voetnoten[7] aan elk Die-dossier (fiscale beschikking) de volgende juridische informatie toe:

Elektronische belastingbeschikking BTW (DIeI):
Dit opleggingsbesluit is elektronisch meegedeeld en digitaal ondertekend. Het dient als bewijs voor de voorgeschreven douaneheffing van de daarin vermelde goederen. Onder de link https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/ kunt u de elektronische opleggingsbeschikking downloaden. U heeft hiervoor het bovengenoemde douaneaangiftenummer en de toegangscode nodig. Elektronische belastingbesluiten moeten worden bewaard. De verplichting om voor de federale belastingadministratie het bewijs te leveren van feiten die tot een belastingvermindering leiden (voorafgaande belasting) ligt bij de belastingplichtige. Duidelijk bewijs is het beste bewijs. De meest voor de hand liggende zijn de ongewijzigde en elektronisch opgeslagen DIe. Meer informatie over DIe kan worden gedownload van de internetsites www.ezv.admin.ch (DIe in het algemeen) en www.estv.admin.ch (elektronische archivering).

Besluit tot oplegging van elektronische rechten (DIeD):
Dit opleggingsbesluit is elektronisch meegedeeld en digitaal ondertekend. Het dient als bewijs voor de voorgeschreven douaneheffing van de daarin vermelde goederen. Onder de link https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/ kunt u de elektronische opleggingsbeschikking downloaden. U heeft hiervoor het bovengenoemde douaneaangiftenummer en de toegangscode nodig.
Elektronische belastingbesluiten moeten worden bewaard.

[1]AFD – Elektronische belastingbeschikking (IMe) Verplicht vanaf 1 maart 2018
[2]AFD – Elektronische documenten (EMI/e-distinct) – Art. 3.0
[3]AFD – Elektronische beschikking belastingheffing (IMe) Verplicht vanaf 1 maart 2018 – artikel 2.2
[4]FMA – Elektronische belastingbeschikking (IMe) Verplicht vanaf 1 maart 2018 – Art. 5.1
[5]AFC – Boekhouding – Bewijslast
[6]FTA – Bewaring van elektronische belastingaanslagen van de Federale Douanedienst – Controleerbaarheid
[7]Besluit elektronische belastingheffing DIeI en DIeD, voetnoot tekst van de FCA (zichtbaar op elk PDF-formaat)