Przedmowa

Dzięki systemowi odpraw celnych e-dec (electronic customs declaration) osoba odpowiedzialna za zgłoszenie celne (w tym przypadku spedytor) otrzymuje decyzję o ocenie w formacie elektronicznym[1]. Urząd Celny automatycznie przygotowuje decyzję o ocenie w formie elektronicznej (DIe) i zwykle przygotowuje ją w ciągu kilku dni od importu lub eksportu. Jest ono ważne jako certyfikat importowy lub eksportowy i upoważnia do zwrotu szwajcarskiego podatku VAT .

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie celne

Wiadomo, że duża część importerów nie posiada własnego konta PCD. W takich przypadkach należności celne i VAT obciążają rachunek PCD dostawcy usług celnych (spedytora, agenta celnego) i są przez niego rekompensowane odpowiednio importerowi. do zleceniodawcy. Z uwagi na fakt, że wraz z przejściem na DIe zniesiona zostaje papierowa robota, dostawca usług celnych musi zapewnić[2]w inny odpowiedni sposób, że importer, resp. zleceniodawca może cofnąć decyzje o nałożeniu cła i VAT[3].

Wymagania dotyczące przechowywania

Zgodnie z ustawą o VAT, osoba zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług, zwykle importer, jest zobowiązanado prowadzenia dokumentacji DIe[4] oraz zapewnienia możliwości śledzenia i weryfikacji całej procedury w swojej firmie[5]. Ta „archiwizacja” obejmuje nie tylko przechowywanie danych XML związanych z DIe przez dziesięć lat, ale także powiązanie procedur z odpowiednimi zamówieniami, fakturami itp. w ramach systemu księgowego[6]. Odpowiedzialność w tym przypadku spoczywa wyłącznie na osobie zobowiązanej do zapłaty podatku (podatniku)i jest odpowiednio regulowana przez ustawę o VAT oraz rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych (Olc).(Okólnik Spedloggswiss nr 705/2012 – aktualizacja 709/17) .

Wskazania prawne

Administracja celna dodaje do każdego pliku Die (decyzji podatkowej) w przypisach następujące informacje prawne[7]:

Elektroniczna decyzja podatkowa VAT (DIeI):
Niniejsza decyzja w sprawie nałożenia została zgłoszona drogą elektroniczną i jest podpisana cyfrowo. Służy on jako dowód do regulacyjnego nałożenia cła na wymienione w nim towary. Pod linkiem https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/ można pobrać elektroniczną decyzję o nałożeniu kary. Potrzebny będzie do tego wspomniany wyżej numer zgłoszenia celnego i kod dostępu. Decyzje o opodatkowaniu w formie elektronicznej muszą być zachowane. Obowiązek przedstawienia dowodów na fakty prowadzące do obniżenia podatku (prior tax) przed Federalną Administracją Podatkową spoczywa na podatniku. Wyraźne dowody są najlepszym środkiem dowodowym. Najbardziej oczywiste są niezmodyfikowane i przechowywane elektronicznie DIe. Dalsze informacje na temat DIe można pobrać ze stron internetowych www.ezv.admin.ch (DIe In General) oraz www.estv.admin.ch (electronic archiving).

Decyzja o nałożeniu obowiązków elektronicznych (DIeD):
Niniejsza decyzja o nałożeniu została zgłoszona drogą elektroniczną i jest podpisana cyfrowo. Służy on jako dowód do regulacyjnego nałożenia cła na wymienione w nim towary. Pod linkiem https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/ można pobrać elektroniczną decyzję o nałożeniu kary. Potrzebny będzie do tego wspomniany wyżej numer zgłoszenia celnego i kod dostępu.
Decyzje o opodatkowaniu w formie elektronicznej muszą być zachowane.

[1]AFD – Elektroniczna decyzja podatkowa (IMe) obowiązkowa od 1 marca 2018 r.
[2]AFD – dokumenty elektroniczne (EMI/e-distinct) – art. 3.0
[3]AFD – Elektroniczna decyzja podatkowa (IMe) obowiązkowa od 1 marca 2018 – art. 2.2
[4]FMA – Elektroniczna decyzja podatkowa (IMe) obowiązkowa od 1 marca 2018 roku – art. 5.1
[5]AFC – Księgowość – Ciężar dowodu
[6]FTA – Przechowywanie elektronicznych decyzji Federalnej Administracji Celnej dotyczących wymiaru podatku – Możliwość weryfikacji
[7]Decyzja o opodatkowaniu elektronicznym DIeI i DIeD, tekst przypisu FCA (widoczny na każdym formacie PDF)