NATUREMADE: FRANZOSINI Z DUMĄ GWARANTUJE, ŻE JEJ ENERGIA POCHODZI W 100% Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, TAKICH JAK WODA, SŁOŃCE, BIOMASA I WIATR.

Źródła wytwarzania energii elektrycznej można podzielić na cztery główne grupy: odnawialne, nieodnawialne, odpadowe i nieodnawialne nośniki energii. Co roku, zgodnie z wymogami prawnymi, dystrybutor usług energetycznych publikuje i wysyła do każdego odbiorcy tzw. „Etykietę energetyczną” dostarczaną na jego terenie, czyli dokument, w którym wymienione są wszystkie szczegóły dotyczące źródeł energii.

Zazwyczaj w Ticino, jeśli konsument nie zdecyduje się na certyfikowany produkt ekologiczny, dostarczana jest tzw. „szara energia” z różnych źródeł produkcji, w tym ze źródeł nieodnawialnych (energia jądrowa i kopalne nośniki energii).

W tej kwestii Franzosini, pierwsza firma transportowa w Ticino, która w 2002 r. uzyskała certyfikat środowiskowy ISO 14001, aby uczynić swoją energię bardziej przyjazną dla środowiska, wybrała produkty energetyczne, które zapewniają, że określona ilość energii pochodzi z certyfikowanych zakładów produkcyjnych Ticino. Ponadto, aby przyczynić się do zwiększenia produkcji energii ekologicznej w Ticino, dzięki dopłacie płaconej za te produkty, Franzosini przyczynia się do pokrycia kosztów świadectw pochodzenia oraz do realizacji projektów mających na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej i ekologicznej w naszym Kantonie.

Gwarancja (lub świadectwo) pochodzenia (GoO – Guarantee of Origin) opiera się na szwajcarskich przepisach krajowych i poświadcza metodę i kolejność produkcji energii elektrycznej: wydane certyfikaty wskazują zakład produkcyjny i źródło energii elektrycznej, gwarantując tym samym, że energia elektryczna pochodzi z odnawialnych i/lub przyjaznych środowisku nośników energii. Jest to certyfikat, który oznacza energię elektryczną dostarczaną na danym obszarze, ale jednocześnie zapewnia konsumentowi absolutną przejrzystość po stronie produkcji (więcej informacji na temat świadectw pochodzenia/etykiet energetycznych na stronie www.swissgrid.ch).

Konsumenci mogą swobodnie dostosować swój miks energetyczny, z różnymi poziomami certyfikacji, w zależności od swojej wrażliwości ekologicznej i niezależnie od sieci transportowej i dystrybucyjnej.

W Ticino niektóre przedsiębiorstwa energetyczne już zaopatrują wszystkie gospodarstwa domowe w energię odnawialną z lokalnych elektrowni wodnych.

Więcej informacji na temat firmy Franzosini-Solutions
http://franzosini-solutions.ch/certificazione-energetica-naturemade/