FAQ - często zadawane pytania

Lista najczęściej zadawanych pytań w branży logistycznej ogólnie wraz z odpowiedziami.

JEŚLI CHODZI O KANAŁ ZIELONY?

System Green Channel to zautomatyzowany mechanizm celny UE służący do przeprowadzania kontroli zgłoszeń celnych. Działa na podstawie analizy ryzyka i wybiera przesyłki do kontroli na podstawie wcześniej ustalonych parametrów. Może ona dać trzy rezultaty: "Brak...

read more

OBLICZANIE MASY PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU

MASA PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU JAK ŻONGLOWAĆ OBLICZENIAMI PROPORCJI Oferty transportowe, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, opierają się na stosunku "waga/objętość" w celu uzyskania masy ładunku dla prawidłowego obliczenia kosztów. Instrumentem pozwalającym na...

read more

CO TO JEST KARNET ATA?

KARNET ATA I PRZYWÓZ CZASOWY Jeżeli towary mają być przeznaczone do czasowego użycia za granicą z oczekiwaniem przyszłego ponownego wprowadzenia na terytorium kraju, można dokonać wywozu czasowego (DDAT). Główne towary, do których stosuje się ten system to: sprzęt...

read more

CO TO JEST T1?

T1 (NCTS) jest komputerowym dokumentem wystawionym przez jeden urząd celny (urząd wyjścia) i przeznaczonym dla innego urzędu celnego (urzędu przeznaczenia). T1 otrzymuje numer zwany MRN (Movement Reference Number), który jest niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej i...

read more

Transport Włochy Szwajcaria

Transport Włochy-Szwajcaria, jakie dokumenty są potrzebne? Transport Szwajcaria Dla transportu Włochy-Szwajcaria, zobacz naszą mapę z wykazem każdej gminy, wraz z kodem pocztowym, używanym językiem i ewentualną dopłatą dla obszarów o niekorzystnych...

read more

CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?

Podatki akcyzowe to podatki od produkcji niektórych wyrobów konsumpcyjnych nakładane przez każde państwo członkowskie na swoim terytorium autonomicznie i według różnych kryteriów. Najbardziej powszechne są te stosowane do alkoholu i wszystkich jego produktów (wino,...

read more

CO TO JEST PRZYWÓZ BEZCŁOWY?

Import bezcłowy ma miejsce, gdy towary są przywożone bez uiszczania opłat celnych. Zwolnienie" z opłat celnych może wynikać ze specjalnych przepisów, np. regulujących przywóz towarów przeznaczonych do: - placówki dyplomatyczne; - urzędy państwowe; - firmy i...

read more

CO OZNACZA COV?

Podatek motywacyjny od lotnych związków organicznych (VOC) Lotne związki organiczne (VOC) są stosowane jako rozpuszczalniki w wielu sektorach i są zawarte w różnych produktach, takich jak farby, lakiery i niektóre detergenty. Emitowane do powietrza substancje te...

read more

CO ZNACZY KĄKOL?

Wszystkie towary handlowe, jak również towary prywatne, które nie są przewożone w bagażu osobistym lub w prywatnym pojeździe mechanicznym, muszą być zgłoszone zgodnie z taryfą celną w momencie importu i eksportu. Jak większość taryf celnych na świecie, taryfa...

read more

CO TO JEST OBOWIĄZEK?

l Cło jest podatkiem nakładanym przez służby celne na przywóz towarów z krajów spoza WE, a jego uiszczenie umożliwia swobodny obrót tymi produktami na terytorium Unii Europejskiej. Operacja ta nosi nazwę "Dopuszczenie do swobodnego obrotu" (to samo dotyczy...

read more