FAQ - często zadawane pytania

Lista najczęściej zadawanych pytań w branży logistycznej ogólnie wraz z odpowiedziami.

OBLICZANIE MASY PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU

MASA PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU JAK ŻONGLOWAĆ OBLICZENIAMI PROPORCJI Oferty transportowe, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, opierają się na stosunku "waga/objętość" w celu uzyskania masy ładunku dla prawidłowego obliczenia kosztów. Instrumentem pozwalającym na...

read more

CO TO JEST KARNET ATA?

KARNET ATA I PRZYWÓZ CZASOWY Jeżeli towary mają być przeznaczone do czasowego użycia za granicą z oczekiwaniem przyszłego ponownego wprowadzenia na terytorium kraju, można dokonać wywozu czasowego (DDAT). Główne towary, do których stosuje się ten system to: sprzęt...

read more

CO TO JEST T1?

T1 (NCTS) jest komputerowym dokumentem wystawionym przez jeden urząd celny (urząd wyjścia) i przeznaczonym dla innego urzędu celnego (urzędu przeznaczenia). T1 otrzymuje numer zwany MRN (Movement Reference Number), który jest niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej i...

read more

Transport Włochy Szwajcaria

Transport Włochy-Szwajcaria, jakie dokumenty są potrzebne? Transport Szwajcaria Dla transportu Włochy-Szwajcaria, zobacz naszą mapę z wykazem każdej gminy, wraz z kodem pocztowym, używanym językiem i ewentualną dopłatą dla obszarów o niekorzystnych...

read more

CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?

Podatki akcyzowe to podatki od produkcji niektórych wyrobów konsumpcyjnych nakładane przez każde państwo członkowskie na swoim terytorium autonomicznie i według różnych kryteriów. Najbardziej powszechne są te stosowane do alkoholu i wszystkich jego produktów (wino,...

read more

CO TO JEST PRZYWÓZ BEZCŁOWY?

Import bezcłowy ma miejsce, gdy towary są przywożone bez uiszczania opłat celnych. Zwolnienie" z opłat celnych może wynikać ze specjalnych przepisów, np. regulujących przywóz towarów przeznaczonych do: - placówki dyplomatyczne; - urzędy państwowe; - firmy i...

read more

CO OZNACZA COV?

Podatek motywacyjny od lotnych związków organicznych (VOC) Lotne związki organiczne (VOC) są stosowane jako rozpuszczalniki w wielu sektorach i są zawarte w różnych produktach, takich jak farby, lakiery i niektóre detergenty. Emitowane do powietrza substancje te...

read more

CO ZNACZY KĄKOL?

Wszystkie towary handlowe, jak również towary prywatne, które nie są przewożone w bagażu osobistym lub w prywatnym pojeździe mechanicznym, muszą być zgłoszone zgodnie z taryfą celną w momencie importu i eksportu. Jak większość taryf celnych na świecie, taryfa...

read more

CO TO JEST OBOWIĄZEK?

l Cło jest podatkiem nakładanym przez służby celne na przywóz towarów z krajów spoza WE, a jego uiszczenie umożliwia swobodny obrót tymi produktami na terytorium Unii Europejskiej. Operacja ta nosi nazwę "Dopuszczenie do swobodnego obrotu" (to samo dotyczy...

read more

CO TO JEST CITES?

CITES to skrót od Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) podpisanej w Waszyngtonie w 1975 roku - stąd bardziej powszechny sposób określania jej jako Konwencji Waszyngtońskiej - i reguluje handel i...

read more