CO TO JEST PUNKT BEZCŁOWY?

Towary, których końcowe przeznaczenie jest niepewne, towary podlegające wysokim opłatom celnym oraz towary kontyngentowe mogą być składowane czasowo bez odprawy celnej lub opodatkowania. Do tego celu można wykorzystać wolny punkt.Wolny punkt celny jest prowadzony...

Opłaty motywacyjne za VOC

Na przejściu granicznym niektóre towary mogą podlegać jednemu lub kilku z następujących podatków:
Podatek od lotnych związków organicznych (V.O.C.);
Podatek od paliw od emisji CO2
dla których muszą być przestrzegane odpowiednie wymagania. W tym artykule skupimy się na lotnych związkach organicznych.

PRZYWÓZ DO SZWAJCARII

Zgłoszenie towarów Opodatkowanie towarów handlowych przeznaczonych do ostatecznego przywozu do Szwajcarii Towary rynkowe to towary przeznaczone do odsprzedaży lub wykorzystania w celach handlowych, w tym w przedsiębiorstwie podróżnego lub odbiorcy. Towary przeznaczone...

CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 1?

EUR 1 jest świadectwem wydawanym przy wywozie w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu są pochodzenia i produkcji wspólnotowej (określane jako „pochodzenie preferencyjne”) i jest wydawane przez Urząd Celny na pisemny wniosek eksportera. Wniosek...