PODATKI MOTYWACYJNE OD LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH(COV)

 

Na przejściu granicznym niektóre towary mogą podlegać jednemu lub kilku z następujących podatków:

  • Podatek od lotnych związków organicznych (V.O.C.);
  • Podatek od paliw od emisji CO2

dla których muszą być przestrzegane odpowiednie wymagania. W tym artykule skupimy się na lotnych związkach organicznych.

LZO, Lotne Związki Organiczne, definiuje się jako wszystkie związki organiczne, które w temperaturze 20°C mają ciśnienie pary 0,01 kPa lub więcej. LZO to również związki, które w temperaturze użytkowania mają lotność odpowiadającą powyższej definicji (prężność pary 0,01 kPa lub więcej).

LZO pochodzenia antropogenicznego to cząsteczki wytworzone przez człowieka, przy wykorzystaniu niektórych pochodnych z rafinacji ropy naftowej, które umożliwiają np. produkcję rozpuszczalników organicznych szeroko stosowanych w produkcji farb i atramentów, w obróbce powierzchniowej (mycie, malowanie, drukowanie), w powlekaniu skór i produkcji obuwia, w przeróbce gumy, w ekstrakcji olejów roślinnych, w chemii farmaceutycznej itp. Tak więc większość rozpuszczalników stosowanych w różnych sektorach produkcji to lotne związki organiczne.

Do głównych źródeł LZO należą powłoki, w szczególności farby i powłoki ochronne, kleje i farby w sprayu, rozpuszczalniki, środki czyszczące, czynniki chłodnicze i produkty do prania chemicznego.

Ze względu na koszty, zagrożenia dla środowiska oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy, branża farb i powłok z czasem przyjęła rozwiązania polegające na zastosowaniu rozpuszczalników wodnych również do produkcji farb akrylowych.

Należy zaznaczyć, że są one zwolnione z podatku przy imporcie:

produkty, w których zawartość LZO wynosi maksymalnie 3 procent masy;

alkohol etylowy (etanol) przeznaczony do stosowania jako paliwo i oznaczony jako taki na etykiecie, w pojemnikach o maksymalnej pojemności 10 litrów;

olej przeznaczony wyłącznie do stosowania jako paliwo, oznaczony jako taki na etykiecie, w pojemnikach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej;

ciekły propan i butan oraz ich mieszaniny, pod warunkiem że są one nawaniane i wykorzystywane jako paliwo;

olej do silników dwusuwowych pakowany w pojemniki do sprzedaży detalicznej i wyraźnie oznaczony jako taki na etykiecie.

Podatek motywacyjny, wynoszący 3,00 CHF za kg LZO, jest pobierany przy imporcie.

Jeżeli importer korzysta z pozwolenia w ramach procedury dobrowolnego zobowiązania, w którym to przypadku należy wskazać w momencie przywozu, towary tymczasowo nie będą podlegały tej opłacie.

Przy eksporcie podatek od wywożonych LZO jest zwracany na wniosek złożony do Generalnej Dyrekcji Ceł.

W dokumentacji towarzyszącej, na fakturze lub w dowodzie dostawy należy podać dla każdego produktu ilość LZO w kilogramach lub zawartość LZO w procentach wagowych, jak również masę netto.

Każdy poruszony tu temat, jak również odpowiednie spostrzeżenia, można znaleźć w elektronicznej taryfie celnej (www.tares.ch).

Pracownicy SA Customs Luciano Franzosini chętnie pozostaną do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek dalszych wyjaśnień.