STIMULERENDE BELASTINGEN OP VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN(COV)

 

Bij de grensovergang kunnen bepaalde goederen worden onderworpen aan een of meer van de volgende belastingen:

  • Belasting op vluchtige organische stoffen (V.O.C.);
  • CO2-belasting op brandstoffen

waarvoor de desbetreffende voorschriften in acht moeten worden genomen. In dit artikel concentreren wij ons op VOC’s.

VOS, vluchtige organische stoffen, worden gedefinieerd als alle organische verbindingen die bij een temperatuur van 20°C een dampspanning van 0,01 kPa of meer hebben. VOS zijn ook verbindingen die bij de gebruikstemperatuur een vluchtigheid hebben die overeenkomt met de bovenstaande definitie (een dampspanning van 0,01 kPa of meer).

VOS van antropogene oorsprong zijn door de mens gemaakte moleculen, waarbij bepaalde derivaten uit de olieraffinage worden gebruikt, die bijvoorbeeld de productie mogelijk maken van organische oplosmiddelen die op grote schaal worden gebruikt bij de productie van verf en inkt, bij oppervlaktebehandelingen (wassen, verven, drukken), bij de coating van leer en de vervaardiging van schoenen, bij de verwerking van rubber, bij de extractie van plantaardige oliën, in de farmaceutische chemie, enz. Zo zijn de meeste oplosmiddelen die in de verschillende productiesectoren worden gebruikt VOS.

De belangrijkste bronnen van VOS zijn coatings, met name verven en beschermende coatings, kleefstoffen en spuitverven, oplosmiddelen, schoonmaakproducten, koelmiddelen en stomerijproducten.

Vanwege de kosten, de milieurisico’s en de steeds strengere voorschriften heeft de verf- en coatingsindustrie in de loop der tijd ook voor de productie van acrylverven gekozen voor oplossingen waarbij oplosmiddelen op waterbasis worden gebruikt.

Er zij op gewezen dat zij bij invoer zijn vrijgesteld van de belasting:

producten met een VOS-gehalte van ten hoogste 3 massaprocent;

ethylalcohol (ethanol) bestemd voor gebruik als brandstof en als zodanig aangeduid op het etiket, in recipiënten met een maximuminhoud van 10 liter;

olie die uitsluitend bestemd is voor gebruik als brandstof en als zodanig op het etiket is vermeld, in recipiënten voor de kleinhandel;

vloeibaar propaan en butaan en mengsels daarvan, voor zover zij geparfumeerd zijn en als brandstof worden gebruikt;

olie voor tweetaktmotoren, verpakt in verpakkingen voor de kleinhandel en duidelijk als zodanig aangeduid op het etiket.

De stimulerende belasting, die 3,00 CHF per kg VOS bedraagt, wordt geheven bij invoer.

Indien de importeur in aanmerking komt voor een vergunning in het kader van de vrijwillige verbintenis, in welk geval dit bij de invoer moet worden vermeld, zijn de goederen tijdelijk niet aan deze vergoeding onderworpen.

Bij uitvoer wordt de belasting op uitgevoerde VOS terugbetaald op aanvraag bij het directoraat-generaal Douane.

In de begeleidende documentatie, de factuur of de leveringsbon moet voor elk product de hoeveelheid VOS in kilogram of het VOS-gehalte in gewichtspercentage, alsmede de nettomassa worden vermeld.

Elk van de hier besproken onderwerpen en de respectieve details zijn te vinden in het elektronische douanetarief (www.tares.ch).

Het douanepersoneel van SA Luciano Franzosini blijft graag tot uw beschikking voor nadere uitleg.