SINDS MAART 2017 VERVOEREN WE MET DE ROLLENDE SNELWEG

 

Sinds maart van dit jaar hebben wij een dienst genaamd “Rolling Highway” ingevoerd, die door het bedrijf RALPIN wordt geëxploiteerd. Het idee om onze klanten een deel van hun vervoer per spoor te kunnen aanbieden, past in het kader van de milieubescherming die onze onderneming al jaren nastreeft en waardoor Franzosini als eerste onderneming in Ticino het milieucertificaat ISO 14001 heeft gekregen. Als we kijken naar het beleid van de federale regering om het wegverkeer over te hevelen naar het spoor, volgt de begeleide dienst voor gecombineerd vervoer (weg-spoor) deze beginselen.

De keuze om gebruik te kunnen maken van de rollende snelwegdienst, in tegenstelling tot de normale onbegeleide intermodale dienst (alleen de oplegger, wissellaadbak of container wordt op de trein geladen, zonder de trekker), waardoor het vervoer onmiddellijk na aankomst van de trein in de terminal kan worden voortgezet, heeft ons doen besluiten voor de eerste optie te kiezen. De veelzijdigheid om de chauffeur met het voertuig direct ter plaatse te hebben, maakt een snellere afhandeling van voertuigen en het halen van eerder met klanten overeengekomen levertijden mogelijk.

Momenteel worden één tot vier voertuigen per dag geladen in de terminal Lugano-Vedeggio; het konvooi vertrekt om 20.45 uur en komt de volgende ochtend om 05.00 uur aan in de terminal van Bazel. Dit resulteerde alleen al in maart in een besparing van ongeveer 4.488 kg kooldioxide (CO2) uitstoot. Een andere interessante factor voor gecombineerd verkeer is de mogelijkheid om tot 44 ton te laden, waardoor de kosten die de dienst met zich meebrengt binnen de perken kunnen worden gehouden: de besparingen op de prestatiegebonden belasting voor zware voertuigen (HVF) en brandstof alleen zijn namelijk niet – op zich – voldoende om een rechtstreekse wegdienst gelijk te stellen met gecombineerd verkeer. Het moet echter worden gezegd dat de basis is gelegd om de gecombineerde spoordienst in de nabije toekomst als werkelijk concurrerend met het wegvervoer te beschouwen. Franzosini probeert voorlopig zijn eigen bijdrage te leveren.