Dubbele AEO-certificering voor Franzosini, zowel in Italië als in Zwitserland.

Aan het einde van een lang certificeringsproces heeft SA Luciano Franzosini uiteindelijk de status van AEO (Authorised Economic Operator) Full verkregen, d.w.z. met certificering voor het onderdeel douane (Customs) en veiligheid (Security). Deze certificering komt bovenop de AEO Customs certificering die Franzosini Italia S.r.l. al in juni 2011 heeft verkregen en daardoor zal de hele Franzosini groep profiteren van aanzienlijke douane- en veiligheidsfaciliteiten, wat de klanten ten goede komt.

Het is meteen nuttig te vermelden dat de AEO-kwalificatie voor ons bedrijf geen verplichte voorwaarde was, maar het management van Franzosini heeft zijn aandacht en middelen sterk gericht op het verkrijgen van deze status, aangezien onze activiteiten gericht zijn op technische douanezaken en wij deelnemen aan een internationale toeleveringsketen van logistieke diensten. Bovendien stelt deze kwalificatie ons en onze gekwalificeerde partners in staat om vooraf een keuze te maken tussen bedrijven die met deze status een hoog veiligheidsniveau en bewezen douanecapaciteiten in de gehele internationale logistieke keten garanderen: in de praktijk werken AEO-gecertificeerde bedrijven, meestal grote bedrijven, bij voorkeur met eveneens AEO-gecertificeerde douanepartners.

Een bedrijf dat de AEO-status wil verkrijgen, moet zich onderwerpen aan een zeer strenge en grondige analyseprocedure door de douaneautoriteiten, waarbij het bedrijf moet aantonen dat het aan de douanevoorschriften voldoet; het moet aantonen dat het een boekhouding voert en, indien van toepassing, vervoersdocumenten gebruikt die adequate douaneveiligheidscontroles mogelijk maken; het moet aantonen dat het financieel solvabel is en blijft; en ten slotte moet het voldoen aan adequate veiligheidsnormen. Zo genieten AEO-gecertificeerde bedrijven speciale faciliteiten op het gebied van veiligheidscontroles: zij hoeven bijvoorbeeld minder informatie te verstrekken in summiere aangiften bij binnenkomst en uitgang (in zogenaamde “vooraangiften”) of krijgen zelfs een voorkeursbehandeling voor zendingen als zij worden geselecteerd voor douanecontrole en verminderde douanecontroles.

Er zijn ook andere indirecte voordelen, zoals de mogelijkheid om interne procedures en controlemechanismen te analyseren en te optimaliseren dankzij de uitgebreide zelfbeoordelingsvragenlijst; zij bieden een kwaliteitsgarantie in de internationale handel en kunnen de AEO-status erkend krijgen in landen waarmee Zwitserland een overeenkomst heeft gesloten (wederzijdse erkenning). Onze klanten kunnen concreet profiteren van de voordelen van onze AEO-status omdat AEO-gecertificeerde bedrijven bij de uitvoer van goederen uit Zwitserland zowel in Zwitserland als in het land van bestemming (indien dat land een overeenkomst met Zwitserland heeft gesloten) als “laag risico” worden aangemerkt en daardoor diverse voordelen en minder frequente controles genieten, waarbij de tijd die met de douaneformaliteiten gemoeid is aanzienlijk wordt bekort. Bij uitvoer naar derde landen moeten AEO-bedrijven vooraf minder gegevens en documenten verstrekken.

Bovendien geeft de AEO-status van onze correspondent Franzosini Italia S.r.l. ons in de Europese Unie een bevoorrecht kanaal bij douanecontroles in Italië in het geval van documentaire controle van de douaneaangifte (CD) en in het geval van goedereninspectie (VM). Met de AEO-certificering is de relatie met de Italiaanse douaneautoriteiten niet alleen gebaseerd op vakbekwaamheid, maar ook op een vertrouwensrelatie die positief tot uiting komt bij douanevereenvoudigingen en bij geschillen met de douane, aangezien het AEO-bedrijf als betrouwbaar en financieel gezond wordt erkend, zodat het duurzame en veilige betrekkingen met de douane kan onderhouden.

Het verkrijgen van het AEO-certificaat biedt ons dus een aantal voordelen op het gebied van douane- en veiligheidsvereenvoudiging en stelt ons in staat de verzendingen te versnellen. Dit heeft een positief effect op de klanten, die minder bureaucratische problemen hebben en profiteren van snellere doorlooptijden en controles.

De voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van dit certificaat moeten voldoen aan bepaalde normen inzake financiële soliditeit, de ernst van de aanvragende rechtspersoon, efficiëntie en bewezen bekwaamheid bij het behandelen van goederen onder douanetoezicht.

Voor Franzosini betekent dit een belangrijke erkenning en een groot concurrentievoordeel: dankzij de AEO-certificering wordt de hele Franzosini-groep door de douaneautoriteiten immers beschouwd als een betrouwbare en veilige partner in de hele logistieke keten, die diensten van hoge kwaliteit aanbiedt en garandeert en de toeleveringsketen douane in alle veiligheid.