Podwójne świadectwo AEO dla Franzosini, zarówno we Włoszech jak i w Szwajcarii.

Po długim procesie certyfikacji, SA Luciano Franzosini uzyskał w końcu status AEO (Authorised Economic Operator) Full, czyli z certyfikatem dla części celnej (Customs) i bezpieczeństwa (Security). Certyfikat ten jest uzupełnieniem certyfikatu AEO Customs uzyskanego już przez Franzosini Italia S.r.l. w czerwcu 2011 r., a zatem cała grupa Franzosini będzie korzystać ze znacznych ułatwień celnych i bezpieczeństwa, z korzyścią dla klientów.

Od razu warto zaznaczyć, że kwalifikacja AEO nie była obowiązkowym wymogiem dla naszej firmy, ale kierownictwo Franzosini mocno skupiło swoją uwagę i zasoby na uzyskaniu tego statusu, ponieważ nasza działalność skupia się na technicznych sprawach celnych i ponieważ uczestniczymy w międzynarodowym łańcuchu dostaw usług logistycznych. Ponadto kwalifikacja ta pozwala nam i naszym wykwalifikowanym partnerom dokonać wcześniejszego wyboru pomiędzy firmami, które dzięki temu statusowi gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa i sprawdzone możliwości celne w całym międzynarodowym łańcuchu logistycznym: w praktyce firmy z certyfikatem AEO, zazwyczaj duże, preferują współpracę z równie certyfikowanymi partnerami celnymi AEO.

Przedsiębiorca pragnący uzyskać status AEO musi przejść bardzo rygorystyczną i szczegółową procedurę analizy przez organy celne, w ramach której przedsiębiorstwo musi zapewnić zgodność z wymogami celnymi; musi wykazać, że stosuje system księgowości i, w stosownych przypadkach, dokumentów przewozowych, który umożliwia odpowiednią kontrolę bezpieczeństwa celnego; musi wykazać i utrzymać udokumentowaną wypłacalność finansową; i wreszcie musi przestrzegać odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy posiadający certyfikat AEO korzystają zatem ze specjalnych udogodnień w zakresie kontroli bezpieczeństwa: na przykład muszą podawać mniej informacji w przywozowych i wywozowych deklaracjach skróconych (w tzw. „pre-deklaracjach”) lub nawet korzystają z priorytetowego traktowania przesyłek, jeżeli są one wytypowane do kontroli celnej i ograniczonych kontroli celnych.

Istnieją również inne pośrednie korzyści, takie jak możliwość analizy i optymalizacji wewnętrznych procedur i mechanizmów kontroli dzięki rozbudowanemu kwestionariuszowi samooceny; stanowią gwarancję jakości w handlu międzynarodowym i mogą uzyskać uznanie statusu AEO w krajach, z którymi Szwajcaria zawarła odpowiednią umowę (wzajemne uznanie). Nasi klienci mogą konkretnie skorzystać z zalet naszego statusu AEO, ponieważ w przypadku eksportu towarów ze Szwajcarii firmy z certyfikatem AEO są klasyfikowane jako „niskiego ryzyka” zarówno w Szwajcarii, jak i w kraju przeznaczenia (jeśli kraj ten zawarł odpowiednią umowę ze Szwajcarią), a zatem cieszą się różnymi korzyściami i rzadszymi kontrolami, przy znacznym skróceniu czasu poświęcanego na formalności celne. Przy eksporcie do krajów trzecich firmy AEO muszą wcześniej dostarczyć mniej danych i dokumentów.

Ponadto w Unii Europejskiej status AEO naszego korespondenta Franzosini Italia S.r.l. daje nam uprzywilejowany kanał w kontrolach celnych we Włoszech w przypadku kontroli dokumentów zgłoszenia celnego (CD) oraz w przypadku kontroli towarów (VM). Dzięki certyfikacji AEO, relacje z włoskimi władzami celnymi opierają się nie tylko na kompetencjach zawodowych, ale również na relacji zaufania, która znajduje pozytywne odzwierciedlenie w uproszczeniach celnych i w przypadkach sporów z urzędem celnym, ponieważ przedsiębiorca AEO jest uznawany za godnego zaufania i w dobrej kondycji finansowej, co pozwala na nawiązanie trwałych i bezpiecznych relacji z administracją celną.

Uzyskanie certyfikatu AEO pozwala nam zatem na czerpanie szeregu korzyści w zakresie uproszczeń celnych i bezpieczeństwa oraz umożliwia przyspieszenie wysyłek. Odbija się to pozytywnie na klientach, którzy mają mniej problemów biurokratycznych i korzystają z szybszych czasów realizacji i kontroli.

Warunkiem uzyskania i utrzymania tego certyfikatu jest spełnienie określonych standardów dotyczących dobrej kondycji finansowej, powagi wnioskującej osoby prawnej, efektywności i udowodnionych kompetencji w zakresie obsługi towarów pod dozorem celnym.

Dla Franzosini przekłada się to na ważne uznanie i dużą przewagę konkurencyjną: dzięki certyfikatowi AEO cała grupa Franzosini jest uważana przez organy celne za wiarygodnego i bezpiecznego partnera w całym łańcuchu logistycznym, oferującego i gwarantującego wysoką jakość usług i zarządzającego łańcuch dostaw cła w całkowitym bezpieczeństwie.