Informacje finansowe

Niezawodność i stabilność przedsiębiorstwa

Franzosini SA ma długą i udaną historię w branży, utrzymując równowagę finansową od 1929 roku. Skupienie się na odpowiedzialnym zarządzaniu finansami pozwoliło nam na stały wzrost przy wsparciu Tepoorten Group SA. Poprzez samofinansowanie dzięki nawiązaniu stabilnych relacji z klientami i dostawcami. Pozytywne oceny agencji ratingowych świadczą o naszej rzetelności i stabilności finansowej, potwierdzając nas jako solidnego i wiarygodnego partnera.

FRANZOSINI SA

Franzosini SA to firma z solidną historią sukcesów w branży. Od 1929 roku utrzymujemy równowagę finansową bez uciekania się do finansowania zewnętrznego i reinwestujemy zyski w firmę. To pozwoliło nam na stały rozwój w czasie.

Franzosini SA jest częścią Franzosini Group SA, holdingu, który zapewnia dodatkową siłę finansową. Dzięki dywersyfikacji spółek grupy możemy polegać na różnych źródłach przychodów i lepiej znosić wahania rynkowe. Ekspansja geograficzna w Europie jest atutem w dywersyfikacji ryzyka.

Nasza zdolność do samofinansowania pozwala nam oferować konkurencyjne ceny i gwarantować jakość naszych produktów i usług. Pozwala nam to na utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami i dostawcami, zapewniając im wiarygodnego i stabilnego finansowo partnera biznesowego.

Uzyskaliśmy pozytywne oceny agencji ratingowych, odzwierciedlające naszą wiarygodność i siłę finansową. Jest to wynik ciągłej koncentracji na odpowiedzialnym zarządzaniu finansami i zachowaniu równowagi między inwestycjami a zyskami.

Franzosini SA jest firmą o wyjątkowej stabilności finansowej i zaangażowaniu w odpowiedzialne zarządzanie finansami. Wczoraj, dziś i w nadchodzących latach, jesteśmy nieustannie oddani zapewnieniu niezawodności i stabilności finansowej dla naszych cenionych klientów i dostawców, abyśmy mogli iść naprzód razem, z wzajemnym zaufaniem, do wspólnego wzrostu i dobrobytu, świadomi znaczenia solidnego i długotrwałego partnerstwa.

TEPOORTEN GROUP SA (HOLDING)

Tepoorten Group SA jest właścicielem kilku spółek specjalizujących się w logistyce, transporcie, spedycji, nieruchomościach oraz IT i cyfryzacji, w tym SA Luciano Franzosini, Franzosini Italia srl, Franzosini Monaco sarl, Franzosini and Butti Ltd oraz Ezdatacenter SA. Obecność spółek zależnych w Szwajcarii, Włoszech, Francji, Monako i Wielkiej Brytanii zapewnia międzynarodowy zasięg geograficzny i stanowi przewagę konkurencyjną w oferowaniu zróżnicowanych i dostosowanych do potrzeb klientów usług.

Filozofia firmy skupia się na rozwoju zasobów ludzkich, ciągłych szkoleniach i innowacjach technologicznych. W rzeczywistości Grupa dba o rozwój kultury organizacyjnej sprzyjającej dobremu samopoczuciu swoich pracowników, których uważa za podstawowy zasób dla rozwoju samej firmy. Ponadto ciągłe poszukiwanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań pozwala nam na oferowanie najnowocześniejszych usług, które odpowiadają na potrzeby klientów w sposób terminowy i efektywny.

Tepoorten Group SA wyróżnia się niezawodnością, przejrzystością i umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby klientów – podstawowymi wartościami, które czynią ją jedną z najlepszych firm w branży. Motto Grupy „Jesteśmy grupą rodzinną i traktujemy Cię jak naszą rodzinę, od 1929 roku” podsumowuje filozofię firmy, która w centrum stawia relacje z klientem, jak z członkiem rodziny.

W ciągle zmieniającym się świecie Grupa Franzosini SA stanowi gwarancję solidności, niezawodności i jakości oferowanych usług, dzięki bogatej wiedzy, doświadczeniu i fachowości zdobytej w ciągu prawie stu lat działalności.

 

12 oddziałów własnych

Obecny w 5 krajach

Obrót w mln CHF