MASA PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU

JAK ŻONGLOWAĆ OBLICZENIAMI PROPORCJI

Oferty transportowe, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, opierają się na stosunku „waga/objętość” w celu uzyskania masy ładunku dla prawidłowego obliczenia kosztów. Instrumentem pozwalającym na uzyskanie prawidłowego przyporządkowania stawki frachtowej jest tzw. „ratio”.

Zacznijmy od bardzo prostej zasady, aby lepiej zrozumieć sprawę: ciężarówka pełna siana (bardzo nieporęczna) waży kilka ton, w porównaniu z całkowitą ładownością pojazdu (24t). W takim przypadku rzeczywista waga towaru nie gwarantowałaby zapłaty kosztów poniesionych na transport.

Jak zatem rozumieć, jaka jest prawidłowa taryfa w takim przypadku?

Naczepa o ładowności 24 000 kg ma objętość ładunkową ok. 80 m3, długość podłogi 13,60 m i możliwość zasztauowania 34 palet (80×120 cm) lub 32,64 m2 (1 paleta EUR ma powierzchnię nieco poniżej 1m2).

 

Wyliczenie wygląda następująco:

24,000 (kg):80 (m3)=300kg (1 m3 = 300 kg)

24,000 (kg):13,6(m) = 1764 kg (1m platforma = 1764 kg)

24,000 (kg):34 (pal.) =705kg (1 m2 lub 1 EUR pal. = 705 kg)

 

Są jednak oferty, które mają inny stosunek niż powyższe, na przykład 1m3 = 200 kg. Notowania tego typu mogą wydawać się atrakcyjne, ale często kryją – z powodów wymienionych powyżej – oczywiście droższe stawki. W innych przypadkach jednak, gdy nie stosuje się współczynnika m2 lub palety, często dzieje się to ze szkodą dla klienta, któremu naliczany jest fracht.

Po co płacić za 7 metrów bieżących, skoro szczegółowa analiza mailingu zajęłaby w rzeczywistości 6 metrów bieżących? z zaoszczędzeniem metra, który nie zostałby wyeksploatowany.

W tym przypadku stawka za m2 lub paletę jest bardziej kongenialna. Dla uniknięcia wątpliwości należy powiedzieć, że im więcej współczynników zostanie podanych w ofercie, tym większa (w sensie oszczędności) będzie korzyść dla klienta.

Przykład optymalizacji ładunku z naliczaniem wagi za metr kwadratowy, co jest korzystniejsze niż naliczanie za metr powierzchni, ponieważ istnieją niewykorzystane boczne przestrzenie ładunkowe (oprogramowanie do optymalizacji ładunku firmy Franzosini SA)

W przypadku tzw. opakowań „ponadgabarytowych”, czyli towarów, które nie są jednorodne i ustandaryzowane pod względem opakowania, w ofertach podawane są „metry bieżące”. Opierają się one na bardzo prostej zasadzie, że przestrzeń zajmowaną przez dany przedmiot porównuje się do maksymalnej zajmowanej długości.

Może się jednak zdarzyć, że paczka faktycznie jest na tyle długa, że generuje taryfę za metr bieżący, ale jej szerokość i waga może pozwolić na załadowanie obok niej innych towarów. Wszystko z myślą o optymalizacji wysyłek, a co za tym idzie – oszczędności dla klienta. Również w tym przypadku bardziej właściwe jest stosowanie taryfy za metr kwadratowy (m2).

Dla pełnego obrazu musimy jednak powtórzyć, że czasami paczki mogą mieć wyjątki, wynikające np. z wagi lub kształtu, które koniecznie muszą być umieszczone w równej odległości na pojeździe, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu (taryfa za metr bieżący).

W złożonym świecie spedycji wszystko ma swoją własną logikę pomiędzy tym, co jest transportowane, a generowanym ciężarem objętościowym. Z tego powodu współczynniki muszą mieć między sobą proporcjonalność, gdzie m3 ma współczynnik proporcjonalny do m2, odpowiednio do metra liniowego; wszystko w porównaniu do maksymalnej masy dopuszczalnej przez pojazd (jak w powyższym przykładzie).

Za pomocą stawki za m2 lub paletę, czyli tego, ile miejsca faktycznie zajmuje pojazd, można uzyskać bardziej ukierunkowane obliczenia masy podatkowej, a oszczędności są wymierne w porównaniu ze stawką za metr powierzchni podłogi.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku luźnych kartonów, które można układać jeden na drugim, gdzie wskaźnik m3 byłby bardziej konkurencyjny.

Wreszcie, oferty oparte na rzeczywistej wadze (tj. bez współczynnika) stanowią ryzyko zarówno dla dostawcy, który byłby zmuszony do szybkiego podniesienia ceny, jak i dla klienta, który mógłby zapłacić zbyt wysoki fracht, gdy taryfa jest opodatkowana według rzeczywistej wagi.

Znając „proporcje” można lepiej zrozumieć różne generowane przypadki frachtowe.

Zapytaj jednego z naszych specjalistów o informacje i aktualizacje dotyczące Twoich stawek, chętnie doradzimy!

Przykład optymalizacji ładunku z wyjątkami, np. ze względu na masę lub kształt, ze wskaźnikiem masy ładunku obliczanym na metr platformy i/lub na pojazd dedykowany (oprogramowanie do optymalizacji ładunku firmy Franzosini SA)

obliczanie stosunku

Przykład optymalizacji ładunku z wyjątkami, np. ze względu na masę lub kształt, ze wskaźnikiem masy ładunku obliczanym na metr platformy i/lub na pojazd dedykowany (oprogramowanie do optymalizacji ładunku firmy Franzosini SA)