JEŚLI CHODZI O KANAŁ ZIELONY?

,

System Green Channel to zautomatyzowany mechanizm celny UE służący do przeprowadzania kontroli zgłoszeń celnych. Działa na podstawie analizy ryzyka i wybiera przesyłki do kontroli na podstawie wcześniej ustalonych parametrów. Może ona dać trzy rezultaty: „Brak kontroli” (NC) i tym samym natychmiastowe zwolnienie przesyłki, „Kontrola dokumentów” (CD), „Wizyta towaru” (VM).

– NC: towary są wolne i czyste bez kontroli;

– CD: wyznaczony urzędnik kontroli dokumentów sprawdza dokumentację towarzyszącą zgłoszeniu celnemu. W przypadku zgodności danych o przesyłce ze zgłoszeniem celnym zwalnia towar, w przeciwnym razie pogłębia weryfikację, żądając dodatkowych dokumentów i informacji lub fizycznie sprawdzając towar.

– VM: gdy system wybierze tę interwencję, wyznaczony funkcjonariusz kontrolujący jest zobowiązany do fizycznego sprawdzenia towarów przed ich wydaniem i musi poświadczyć, co osobiście stwierdził.

W rzadkich i szczególnych przypadkach funkcjonariusze celni mogą z własnej inicjatywy przekształcić wynik z NC na CD lub VM.

Skills

Posted on

4 czerwca 2022