ALS HET GAAT OM HET GROENE KANAAL?

,

Het Groene Kanaal is het geautomatiseerde douanemechanisme van de EU voor de controle van douaneaangiften. Het werkt op basis van risicoanalyse en selecteert de te controleren zendingen op basis van vooraf bepaalde parameters. Het kan drie resultaten opleveren: “Geen controle” (NC) en dus onmiddellijke vrijgave van de zending, “Documentaire controle” (CD), “Goederenbezoek” (VM).

– NC: de goederen zijn vrij en zonder controles;

– CD: de aangewezen documentcontroleur onderzoekt de documenten die de douaneaangifte vergezellen. Indien de gegevens van de zending overeenstemmen met de douaneaangifte, geeft zij de goederen vrij, zoniet controleert zij deze verder door aanvullende documenten en informatie op te vragen of de goederen fysiek te controleren.

– VM: wanneer het systeem deze interventie selecteert, is de aangewezen controleambtenaar verplicht de goederen fysiek te controleren alvorens ze vrij te geven en moet hij verklaren wat hij persoonlijk heeft geconstateerd.

In zeldzame en bijzondere gevallen kunnen douanebeambten op eigen initiatief een uitslag omzetten van NC in CD of VM.

Skills

Posted on

4 juni 2022