WELKE INCOTERMS OPLEVEREN
MOET IK DAT OP DE FACTUUR VERMELDEN?

Elk afzonderlijk in de Incoterms® gecodeerd acroniem bepaalt duidelijk welk Incoterms® rendement moet worden gebruikt en wie de kosten en verantwoordelijkheden moet dragen voor elk deel van het vervoer, voor de douanekosten bij vertrek en aankomst, en voor de verzekeringskosten. Een belangrijk (vaak over het hoofd gezien) onderdeel is de vermelding, na het acroniem, van de specifieke naam van de geografische locatie, grens of haven/luchthaven waarnaar het acroniem verwijst.

Welke Incoterms® opbrengsten moet ik gebruiken en waar kan ik die vinden? De Incoterms® -voorwaarden werden geratificeerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en oorspronkelijk gepubliceerd in het Engels met geautoriseerde vertalingen in 31 andere talen door de verschillende nationale Kamers van Koophandel.

De overeenkomst is voor het laatst herzien in 2020, vandaar de huidige correcte naam INCOTERMS® 2020.

 

Welke Incoterms® opbrengst moet u gebruiken?

EXW

De term Ex Works, ook bekend onder het acroniem EXW, wordt gewoonlijk vertaald als Ex Works. De aanduiding EXW, die moet worden aangevuld met de specifieke vermelding van een plaats, verplicht de verkoper ertoe de goederen op de overeengekomen datum in zijn lokalen (fabriek, opslagplaats, enz.) klaar te maken en alleen de passende documentatie voor de uitvoer uit het land van oorsprong te verstrekken.

De koper van zijn kant zal moeten zorgen voor de douane-exportoperatie (indien hij dit niet kan, zal de terugkeer moeten worden gewijzigd in FCA), zal het vervoer organiseren en alle kosten betalen, en zal ook alle risico’s dragen tot de eindbestemming.

FCA

De term Free Carrier wordt gewoonlijk vertaald als vrij, afgeleid van de term “free” die onbetaalde vracht betekent. De FCA-vermelding, die moet worden aangevuld met de specifieke vermelding van een plaats, verbindt de verkoper ertoe de goederen op de overeengekomen datum klaar te maken, de passende documentatie te verstrekken voor de uitvoer uit het land van oorsprong, de levering in het entrepot van de expediteur (of een andere door de koper gekozen persoon) en de betaling van de kosten van de douanetransactie bij uitvoer.

De koper van zijn kant organiseert het vervoer en betaalt alle kosten, terwijl hij ook alle risico’s op zich neemt tot aan de eindbestemming.

FOB

De term Free On Board, ook bekend onder het acroniem FOB, wordt gewoonlijk gebruikt voor zeevervoer. De FOB-vermelding, die moet worden aangevuld met de specifieke vermelding van de haven van inscheping, verbindt de verkoper tot alle vervoerskosten tot in de haven van inscheping, met inbegrip van de eventuele kosten voor het aan boord brengen van het schip, alsmede de kosten voor het verkrijgen van vergunningen en documenten voor uitvoer uit het land van oorsprong en die voor douaneverrichtingen, eveneens voor uitvoer.

Vanaf het moment dat de goederen aan boord van het schip zijn geladen, zijn alle overige kosten voor rekening van de koper, inclusief de verzekeringskosten. De aansprakelijkheid voor de goederen gaat over van de verkoper op de koper wanneer de goederen aan boord van het schip worden geladen.

De formulering van deze overleveringstermijn wordt als volledig beschouwd met de vermelding van de inschepingshaven (bijv. FOB Genua).

  • Opmerking: Vanaf Incoterms® 2020 wordt de term FOB alleen aanbevolen voor zeevervoer van niet-gecontaineriseerde goederen. Voor containervervoer wordt FCA aanbevolen.

FAS (alleen zee- of binnenvaart)

De opbrengst van het Free Alongside Ship (FAS) werd in het leven geroepen voor het zeevervoer en bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle vervoerskosten tot in de haven van inscheping, met inbegrip van de kosten om de goederen aan boord van het schip te brengen, alsmede de kosten voor het verkrijgen van vergunningen en documentatie voor uitvoer uit het land van oorsprong en die voor douaneverrichtingen, eveneens voor uitvoer.

Vanaf het moment dat de goederen aan boord van het schip zijn gebracht, zijn alle overige kosten voor rekening van de koper, met inbegrip van de verzekeringskosten. De aansprakelijkheid voor de goederen gaat over van de verkoper op de koper wanneer de goederen aan boord van het schip worden gebracht.

De formulering van deze retourterm wordt als volledig beschouwd met vermelding van de haven van inscheping (bijv. FAS Genua).

  • Opmerking: Vanaf Incoterms® 2020 wordt de term FAS alleen aanbevolen voor zeevervoer van niet-gecontaineriseerde goederen. Voor containervervoer wordt FCA aanbevolen.

CFR

De term Cost and Freight, ook bekend als CFR of C&F, wordt voornamelijk gebruikt voor zeevervoer. Volgens deze bepaling is de verkoper verantwoordelijk voor alle vervoerskosten tot de haven van bestemming, met inbegrip van eventuele kosten voor het lossen van het schip, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documentatie voor de uitvoer uit het land van oorsprong en voor douaneverrichtingen, eveneens voor de uitvoer.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat echter over van de koper op de verkoper zodra de goederen in de inschepingshaven aan boord van het schip zijn geladen. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten van verzekering van de goederen tijdens het vervoer.

De formulering van deze retourterm wordt als volledig beschouwd met vermelding van de haven van bestemming (bijv. CFR New York).

CIF

De term kosten, verzekering en vracht, ook bekend als CIF, wordt voornamelijk gebruikt voor zeevervoer. Deze bepaling houdt in dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle vervoerskosten tot de haven van bestemming, met inbegrip van de kosten voor de verzekering van de goederen tijdens het vervoer, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documentatie voor de uitvoer uit het land van oorsprong en voor douaneverrichtingen, eveneens voor de uitvoer.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van de koper op de verkoper over zodra de goederen in de inschepingshaven aan boord van het schip zijn geladen. De verkoper is echter ook verplicht ten gunste van de koper een verzekering af te sluiten ter dekking van eventuele schade tijdens het vervoer naar de haven van bestemming.

De formulering van deze retourterm wordt als volledig beschouwd met vermelding van de haven van bestemming (bijvoorbeeld CIF New York).

CPT

De term Carriage Paid To, ook bekend als CPT, wordt gebruikt voor elke wijze van vervoer, met inbegrip van multimodaal vervoer. Volgens deze bepaling is de verkoper verantwoordelijk voor alle transportkosten naar de overeengekomen plaats van bestemming, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documentatie voor de uitvoer uit het land van oorsprong en voor douaneverrichtingen, ook voor de uitvoer.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van de koper op de verkoper over zodra de goederen aan de eerste vervoerder zijn geleverd. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten van verzekering van de goederen tijdens het vervoer.

De formulering van deze overleveringstermijn wordt als volledig beschouwd met de vermelding van de overeengekomen plaats van bestemming (bijv. CPT Parijs).

CIP

De term Carriage and Insurance Paid To, ook bekend als CIP, wordt gebruikt voor elke wijze van vervoer, met inbegrip van multimodaal vervoer. Volgens dit beding is de verkoper aansprakelijk voor alle vervoerskosten naar de overeengekomen plaats van bestemming, met inbegrip van de kosten van verzekering van de goederen tijdens het vervoer, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documenten voor uitvoer uit het land van oorsprong en voor douaneverrichtingen, eveneens voor uitvoer.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van de koper op de verkoper over zodra de goederen aan de eerste vervoerder zijn geleverd. De verkoper is echter ook verplicht ten gunste van de koper een verzekering af te sluiten ter dekking van eventuele schade tijdens het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming.

De formulering van deze overleveringstermijn wordt als volledig beschouwd met de vermelding van de overeengekomen plaats van bestemming (bv. CIP Parijs).

DAP

De term “Delivered At Place”, ook bekend als DAP, wordt gebruikt voor elke vorm van vervoer, inclusief multimodaal vervoer. Volgens deze bepaling is de verkoper verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer en de levering van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documenten voor de uitvoer uit het land van oorsprong en voor de douaneverrichtingen, eveneens voor de uitvoer.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van de koper op de verkoper over zodra de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de overeengekomen plaats van bestemming. De koper is verantwoordelijk voor de invoer van de goederen, met inbegrip van de douanekosten en -procedures.

De formulering van deze terugkeertermijn wordt als volledig beschouwd met de vermelding van de overeengekomen plaats van bestemming (bv. DAP Milaan).

DPU

De term “Delivered At Place Unloaded”, ook bekend als DPU, wordt gebruikt voor alle vervoerswijzen, inclusief multimodaal vervoer. Volgens deze bepaling is de verkoper verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer en de levering van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documenten voor de uitvoer uit het land van oorsprong en voor de douaneverrichtingen, eveneens voor de uitvoer.

De verkoper is ook verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van de koper op de verkoper over zodra de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming zijn uitgeladen. De koper is verantwoordelijk voor de invoer van de goederen, met inbegrip van de douanekosten en -procedures.

De vermelding van de overeengekomen plaats van bestemming (bv. DPU München) wordt als volledig beschouwd.

DDP

De term “Delivered Duty Paid”, ook bekend als DDP, wordt gebruikt voor elke wijze van vervoer, met inbegrip van multimodaal vervoer. Volgens deze bepaling is de verkoper verantwoordelijk voor het vervoer en de levering van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming, alsmede voor het verkrijgen van vergunningen en documentatie voor de uitvoer uit het land van oorsprong en voor douaneverrichtingen voor zowel de uitvoer als de invoer.

De verkoper is ook verantwoordelijk voor de betaling van rechten, belastingen en andere heffingen in verband met de invoer van de goederen in het land van bestemming. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van de koper op de verkoper over zodra de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de overeengekomen plaats van bestemming.

De formulering van deze terugkeertermijn wordt als volledig beschouwd met de vermelding van de overeengekomen plaats van bestemming (bijv. DDP Madrid).

Samengevat biedt Incoterms® 2020 een uniform en duidelijk kader voor het vaststellen van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verkoper en de koper in de internationale handel. De keuze van de passende Incoterm hangt af van de specifieke behoeften van de bij de transactie betrokken partijen en van de gebruikte vervoerswijze.

 

Conclusie

Kortom, het begrip en het correcte gebruik van de Incoterms® 2020-termen is essentieel om ervoor te zorgen dat internationale handelstransacties duidelijk en ondubbelzinnig zijn voor alle betrokken partijen. Deze gestandaardiseerde voorwaarden vergemakkelijken de communicatie tussen verkopers en kopers en verminderen het risico op misverstanden en geschillen. Het is belangrijk dat bedrijven in de internationale handel op de hoogte blijven van wijzigingen en herzieningen van de Incoterms® -voorwaarden en ervoor zorgen dat zij in hun contracten de huidige versie gebruiken.

Vergeet niet dat de keuze van de meest geschikte Incoterm® termijn afhangt van de specifieke behoeften van de betrokken partijen en de aard van de transactie. Daarom is het raadzaam een deskundige op dit gebied of een in internationaal recht gespecialiseerde advocaat te raadplegen om te bepalen welke term in elke situatie het meest geschikt is.