KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK?

Spedytor ubezpiecza transport tylko na wyraźne pisemne życzenie zleceniodawcy.

Jego funkcja ogranicza się do pozyskania odpowiedniego ubezpieczenia transportowego.

Jeżeli zlecenie ogólnie nakazuje zawarcie ubezpieczenia transportowego, spedytor zawiera ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk”. Jeżeli nie jest to możliwe lub jeżeli nie ma jasności co do zakresu pokrycia, spedytor powinien wyjaśnić tę kwestię ze zleceniodawcą.

Zobacz także.
http://franzosini-solutions.ch/la-all-risk-perde-la-all/