DIE MOET ZORGEN VOOR EEN VERZEKERING TEGEN ALLE RISICO’S?

De expediteur verzekert het vervoer slechts op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever.

Haar functie is beperkt tot het afsluiten van een passende transportverzekering.

Indien de opdracht het sluiten van een transportverzekering algemeen voorschrijft, sluit de expediteur een verzekering “tegen alle risico’s” af. Indien dit niet mogelijk is of indien er onduidelijkheid bestaat over de omvang van de dekking, zal de expediteur dit punt met de opdrachtgever ophelderen.

Zie ook
http://franzosini-solutions.ch/la-all-risk-perde-la-all/