CO ZNACZY KĄKOL?

,

Wszystkie towary handlowe, jak również towary prywatne, które nie są przewożone w bagażu osobistym lub w prywatnym pojeździe mechanicznym, muszą być zgłoszone zgodnie z taryfą celną w momencie importu i eksportu.

Jak większość taryf celnych na świecie, taryfa szwajcarska oparta jest na obowiązującym na całym świecie Systemie Zharmonizowanym (HS). Pierwsze sześć z ośmiu cyfr szwajcarskich pozycji taryfowych odpowiada cyfrom HS.

Federalny Urząd Celny udostępnia bezpłatnie w Internecie (www.tares.ch) taryfę celną (Tares). Po wybraniu daty, kraju pochodzenia lub przeznaczenia, kierunku ruchu (import/eksport), 8-cyfrowej pozycji taryfowej i dowolnego numeru umownego oraz kliknięciu na symbol z lupą pojawiają się ewentualne stawki celne (normalne lub warunkowo przyznawane dla określonych zastosowań lub po przedstawieniu ważnych świadectw pochodzenia), dodatkowe obciążenia (podatki, opłaty), wymagania dotyczące pozwoleń i inne uwagi. Z poziomu tej aplikacji możliwy jest również dostęp do różnych linków, takich jak Q. 4 (Decyzje w sprawie klasyfikacji towarów), Q. 6 (Noty wyjaśniające do Taryfy Celnej, które szczegółowo wyjaśniają, jakie towary objęte są określonymi pozycjami taryfowymi) oraz komentarze (ogólne, wskazówki dotyczące umów o wolnym handlu, kontyngentów celnych, statystyki handlowej, ułatwień celnych, podatków, pozwoleń na przywóz i wywóz, a także specjalnych wymagań). W zakładce „Pomoc” znajdziesz instrukcję obsługi online, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz adresy infolinii.

Szkolenie elektroniczne, a także możliwość wydrukowania listy pozycji taryfowych w formie dokumentu pdf uzupełniają ofertę internetową.

Skills

Posted on

3 czerwca 2020