CO OZNACZA COV?

,

Podatek motywacyjny od lotnych związków organicznych (VOC)

Lotne związki organiczne (VOC) są stosowane jako rozpuszczalniki w wielu sektorach i są zawarte w różnych produktach, takich jak farby, lakiery i niektóre detergenty. Emitowane do powietrza substancje te przyczyniają się, wraz z tlenkiem azotu, do powstawania wysokich stężeń ozonu troposferycznego (smog letni). Podatek od LZO jest pobierany od 1 stycznia 2000 r. i jako instrument ekonomiczny służący ochronie środowiska stanowi zachętę finansową do ograniczania emisji LZO.

Skills

Posted on

3 czerwca 2020