CO TO JEST PRZYWÓZ BEZCŁOWY?

,

Import bezcłowy ma miejsce, gdy towary są przywożone bez uiszczania opłat celnych. Zwolnienie” z opłat celnych może wynikać ze specjalnych przepisów, np. regulujących przywóz towarów przeznaczonych do:

– placówki dyplomatyczne;

– urzędy państwowe;

– firmy i międzynarodowe organizacje non-profit (np. FAO, UNICEF itp.);

– inne firmy i organy uznane za organizacje charytatywne (ONLUS);

– We Włoszech państwowe siły zbrojne i zagraniczne kontyngenty wojskowe rozmieszczone w bazach NATO na terytorium kraju.

Pod pewnymi warunkami przyznawane są również ulgi na przywóz:

– Rzeczy osobiste i przynależności używane i posiadane przez cudzoziemców nie zamieszkałych w Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na terytorium kraju;

– Używane i posiadane rzeczy osobiste i artykuły gospodarstwa domowego obywateli włoskich, którzy podejmują pobyt na terytorium kraju po okresie pobytu poza Unią Europejską;

– Rzeczy osobiste i artykuły gospodarstwa domowego towarzyszące podróżnemu, czyli wszystko to, co dana osoba przewozi podczas ograniczonego okresu pobytu we Włoszech i zabiera ze sobą, gdy opuszcza terytorium kraju;

– Narzędzia i instrumenty niezbędne do wykonania różnych prac i/lub usług, które pozostają w kraju przez czas niezbędny do zakończenia prac i/lub usług.

Skills

Posted on

3 czerwca 2020