WAT IS BELASTINGVRIJE INVOER?

,

Van rechtenvrije invoer is sprake wanneer goederen zonder betaling van douanerechten worden ingevoerd. De “vrijstelling” van douanerechten kan voortvloeien uit bijzondere voorschriften zoals die welke de invoer van goederen bestemd voor:

– diplomatieke kantoren;

– staatskantoren;

– bedrijven en internationale non-profitorganisaties (bijv. FAO, UNICEF, enz.);

– andere ondernemingen en organisaties die als liefdadigheidsinstelling zijn erkend (ONLUS);

– In Italië zijn op NAVO-bases op nationaal grondgebied strijdkrachten van de staat en buitenlandse militaire contingenten ingezet.

Onder bepaalde voorwaarden wordt ook vrijstelling verleend voor de invoer van:

– Persoonlijke bezittingen en goederen die worden gebruikt door en eigendom zijn van niet in de Europese Unie woonachtige buitenlanders die zich op het nationale grondgebied vestigen;

– Persoonlijke bezittingen en huisraad van Italiaanse burgers die zich op het nationale grondgebied vestigen na een periode van verblijf buiten de Europese Unie;

– Persoonlijke bezittingen en huisraad die de reiziger vergezellen, d.w.z. alles wat een persoon tijdens een beperkt verblijf in Italië vervoert en bij het verlaten van het nationale grondgebied weer meeneemt;

– Gereedschappen en instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van diverse werken en/of diensten en die in het land blijven gedurende de tijd die nodig is voor de voltooiing van de werken en/of diensten.

Skills

Posted on

3 juni 2020