Voor elk type douaneaangifte in de Europese Unie wordt één enkel formulier gebruikt, het enig document (ED), dat wordt gedrukt op chemisch papier en bestaat uit verschillende bladen die worden ingevuld naargelang van het soort douaneverrichting dat moet worden uitgevoerd.

Voor marktdeelnemers die in een gedomicilieerde procedure met elektronische handtekening handelen, bestaat de mogelijkheid van uitvoer naar een volledig geautomatiseerde omgeving (ECS-systeem). In dat geval wordt het afgegeven document een AED (Export Begeleidend Document) genoemd.