Dla każdego rodzaju zgłoszenia celnego w Unii Europejskiej stosuje się jeden formularz zwany SAD (Single Administrative Document). Jest on drukowany na papierze chemicznym i składa się z kilku arkuszy, które wypełnia się w zależności od rodzaju przeprowadzanej operacji celnej.

Dla podmiotów działających w procedurze Domiciled z podpisem elektronicznym istnieje możliwość eksportu do środowiska w pełni skomputeryzowanego (system ECS). W tym przypadku wystawiony dokument nosi nazwę AED (Export Accompanying Document).