VERVOER ZWITSERLAND

Verzending, transport Zwitserland en algemene informatie

Transport Zwitserland

Transport Zwitserland


Esportazione in Svizzera

Lijst van gemeenten in Zwitserland

Kaart met de lijst van elke gemeente, compleet met postcode, gesproken taal en eventuele toeslagen voor probleemgebieden (hooggebergte).
Diverse mogelijkheden om snel te zoeken.

Hoofdstad
Bern

Bevolking
8,4 miljoen.

Nationale talen
Duits, Frans, Italiaans en Romaans.

Valuta
Zwitserse frank (CHF)

Bruto Binnenlands Product (BBP)
644 miljard USD.

BBP per hoofd van de bevolking
77.000 DOLLAR

De exportomzet van Zwitserland
bedraagt 296 miljard dollar.

De invoer in Zwitserland
bedraagt 281 miljard dollar.

Transport Zwitserland

Economische betrekkingen met de EU

Zwitserland ligt in het centrum van het Europese continent en wordt omringd door de lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze geografische en culturele nabijheid, maar vooral het politieke en economische gewicht van de Unie maken de EU en haar lidstaten tot de belangrijkste economische partners van Zwitserland. Zwitserland is geen lid van de EU en heeft met de Unie verschillende bilaterale overeenkomsten gesloten om toegang te krijgen tot de Europese interne markt. Deze overeenkomsten brengen op vele gebieden betrekkingen tussen Zwitserland en de EU tot stand die sterk lijken op die van een interne markt en maken het mogelijk handelsbelemmeringen en discriminatie in het economisch verkeer op te heffen of te verminderen. Sinds 1972, toen de vrijhandelsovereenkomst werd gesloten, is de lijst van overeenkomsten in verschillende fasen geleidelijk uitgebreid. Na de afwijzing van de Zwitserse kiezers om toe te treden tot de Europese Economische Ruimte (EER) in 1992, ondertekenden Zwitserland en de EU in 1999 de bilaterale overeenkomsten I (zeven overeenkomsten). Bilaterale overeenkomsten II (negen overeenkomsten en één briefwisseling) volgden in 2004. Deze overeenkomsten garanderen wederzijdse en uitgebreide markttoegang, voorkomen discriminatie van Zwitserse bedrijven op de Europese interne markt en vormen de basis voor nauwe samenwerking op het gebied van onderzoek, veiligheid, asiel, milieu en cultuur.

Bilaterale overeenkomsten

In het kader van de vrijhandelsovereenkomsten tussen de EVA en derde landen heeft Zwitserland preferentiële betrekkingen in de dienstensector met de volgende landen/partners (in alfabetische volgorde): Chili, Colombia, Georgië, de staten van de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC, d.w.z. de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Saudi-Arabië, Oman, Qatar en Koeweit), Zuid-Korea, Costa Rica, Guatemala, Hongkong, Mexico, Panama, de Filipijnen, Singapore, Oekraïne en, gedeeltelijk, met Canada en Peru. De belangrijkste doelstelling van Zwitserland in zijn vrijhandelsovereenkomsten is het verkrijgen van een gunstiger behandeling dan die welke in de multilaterale context van de GATS/GATS wordt toegekend. Zwitserland sloot ook, buiten het EVA-kader, een vrijhandelsovereenkomst met China en een bilaterale vrijhandels- en economische partnerschapsovereenkomst met Japan.

Vrijhandelsovereenkomsten

Naast het EVA-Verdrag en de vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie (EU) heeft Zwitserland een netwerk van 28 vrijhandelsovereenkomsten met 38 niet-EU-partners. Dergelijke overeenkomsten worden gewoonlijk gesloten in het kader van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA); Zwitserland kan echter ook vrijhandelsovereenkomsten sluiten buiten de EVA om, zoals het geval was met Japan en China.
Het vrijhandelsbeleid van Zwitserland is erop gericht de kadervoorwaarden voor de economische betrekkingen met bepaalde economisch belangrijke partners te verbeteren. Het doel is ervoor te zorgen dat Zwitserse bedrijven zo ongehinderd en zonder discriminatie ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten toegang hebben tot internationale markten. De maatregelen voor de openstelling van de buitenlandse markten zijn bijzonder belangrijk in het kader van het beleid van economische stabilisatie van de Bondsraad.
Met sommige partners ondertekenen de EVA-staten ook samenwerkingsverklaringen. Deze verklaringen veronderstellen een geïnstitutionaliseerde dialoog over de mogelijkheden tot verdieping van de economische betrekkingen, die in een later stadium zou kunnen leiden tot onderhandelingen over vrijhandel.

Zakelijke talen

Voor vervoer Zwitserland: Duits, Frans, Italiaans en Romaans.

Maten en gewichten

Metrisch systeem

Valuta

Nationale munt Zwitserse frank (sfr) = 100 Rappen (Rp), Centimes (c).
ISO-code: CHF

Douanetarief

Voor vervoer in Zwitserland en zendingen bestemd voor de Confederatie.
Geharmoniseerd systeem. Inklaring meestal gebaseerd op brutogewicht.

Invoercontrole

Meer dan 90% van de invoer van goederen is geliberaliseerd. De importeur moet toestemming krijgen voor beperkte invoer (negatieve lijst). Laagspanningsproducten moeten voldoen aan de Richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/EG. Voor geneesmiddelen is een Swissmedic-registratie vereist. Kleine zendingen tot 20 kg mogen zonder vergunning worden ingevoerd, tenzij het gaat om goederen waarvoor het maximumgewicht slechts 2,5 kg bedraagt. Pas op voor de stimulerende belasting voor de invoer van goederen die onder de VoC vallen. Mogelijke vereenvoudigde douaneaangifteprocedure voor kleine zendingen in de “e-dec-easy”-aangifteprocedure. Kleine zendingen zijn zendingen met een maximumgewicht van 1.000 kg en een waarde tot 1.000 CHF. Er is geen valutacontrole, zodat de invoer van goederen zonder problemen kan worden betaald.
Bedrijfsbelasting: 8%.

Betalingsvoorwaarden en aanbiedingen

Aanbiedingen en facturen in €, CHF of US $ gratis aan de grens of gratis thuis.

Aanduidingen van oorsprong

Noodzakelijk voor eten en drinken.
Ook op hout en houtproducten moet het land van oorsprong worden vermeld.

Markering/etikettering

Traditionele markering. De etikettering moet normaliter in ten minste één officiële Zwitserse taal zijn gesteld. Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt informatie over speciale etiketteringsvoorschriften voor het vervoer in Zwitserland.

Verpakking

Voor het vervoer van houten verpakkingen in Zwitserland is de ISPM-norm nr. 15, behalve voor leveringen uit de EU.

Modellen en monsters van goederen

Modellen van goederen zijn vrijgesteld van douanerechten indien:

a) vanwege hun omvang (kleine stukjes hout), hun presentatie (als knopen op kaarten, één stuk van elke soort) of hun bereiding (als annulering door middel van een stempel of gaatjes) geen handelswaarde hebben, of

(b) worden ingevoerd voor representatie, verificatie of tests om orders te plaatsen en deze grenswaarden niet overschrijden:

verbruiksgoederen met een waarde tot CHF 100 per monster;

het aantal monsters, zelfs van dezelfde soort, in een zending doet er niet toe; niet-verbruiksgoederen tot een waarde van CHF 100 per soort en kwaliteit;

tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, geneesmiddelen en cosmetische producten tot een waarde van CHF 100 per zending; wijn alleen in monsterflessen tot 3 dl, gedistilleerde dranken alleen in monsterflessen tot 2 dl (met uitzondering van flessen met één portie).

De verzending van reclamemonsters van goederen voor distributie voor vervoer in Zwitserland, zelfs gratis, aan potentiële klanten is onderworpen aan douanerechten. Carnet ATA procedure toegelaten. Transport Zwitserland

Verzend- en begeleidende documenten

Typische documenten, zoals:

a) Handelsfacturen (2 exemplaren) met alle typische vermeldingen, met inbegrip van het land van oorsprong, zonder waarmerking;

(b) Certificaat van oorsprong (eenvoudig) alleen op verzoek van de ontvanger, met vermelding van het land van oorsprong;

c) Voor postpakketten tot 31,5 kg: 1 buitenlandse verzendingsnota, 1 douaneverklaring (Duits/Frans/Italiaans), handelsfactuur bijvoegen; bij luchtpostpakketten tot 20 kg buitenlandse verzendingsnota, voorzien van het opschrift “by air”.

(d) certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 voor zendingen in het kader van de vrijhandelsovereenkomst met de EU; met inbegrip van de pan-Europese cumulatieovereenkomst; voor zendingen met een goederenwaarde van meer dan 6.000 euro gebruik formulier EUR. 1.

Voor de uitvoer van goederen met een waarde tot 6.000 euro moet de exporteur op de factuur of een ander handelsdocument de volgende verklaring opnemen: “De exporteur van de goederen waarop dit document betrekking heeft, verklaart dat, tenzij anders vermeld, de goederen van preferentiële oorsprong zijn … (land van oorsprong vermelden)”. Plaats en datum, handtekening en naam van de exporteur in blokletters (op producten uit Ceuta en Melilla moet de afkorting “CM” worden aangebracht). Deze bepaling geldt niet voor landbouwproducten.

(e) EUR-MED

f) De uniforme “gemeenschappelijke verzendingsprocedure” (NCTS) van de EU kan worden gebruikt. Voor het aantonen van de oorsprong moet echter de procedure onder d) worden gevolgd.

http://franzosini-solutions.ch/gli-errori-piu-frequenti-nelle-esportazioni/

http://franzosini-solutions.ch/per-non-sbagliare-con-i-contratti-dappalto/

Hoofdkantoor

VERVOER ZWITSERLAND

FRANZOSINI SA
Via Rinaldo Simen 3
Afdeling Vervoer Zwitserland / Europa
6830 ChiassoTelefoon *


091 695 50 10


E-mail info@franzosini.ch

Contactformulier

2 + 1 =

VERVOER ZWITSERLAND

FRANZOSINI SA
Via Rinaldo Simen 3
Zwitserse vervoersdienst
6830 Chiasso (Zwitserland)Telefoon *


091 695 50 10


E-mail info@franzosini.ch
https://www.facebook.com/franzosini