ATACARNET EN TIJDELIJKE INVOER

Wanneer goederen bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in het buitenland met de verwachting dat zij later weer op het nationale grondgebied worden binnengebracht, kan een tijdelijke uitvoer (DDAT) plaatsvinden.

De belangrijkste goederen waarvoor deze regeling geldt zijn: beroepsuitrusting, goederen voor tentoonstellingen en beurzen, bepaalde vervoermiddelen (bijvoorbeeld raceauto’s of boten) en verpakkingen. Wijzigingen aan de goederen zijn niet toegestaan, met uitzondering van gebruik en maatregelen voor het onderhoud ervan.

Er is geen speciale vergunning nodig voor uitvoerbelasting met een DDAT en er is geen garantie vereist. De desbetreffende invoerrechten worden slechts eenmaal geheven.

In principe is de DDAT beperkt tot twee jaar. Zij kan maximaal drie keer met een jaar worden verlengd. Een verlenging moet schriftelijk en in ieder geval vóór het verstrijken van de termijn worden aangevraagd bij het douanekantoor dat de procedure heeft afgehandeld. Indien de goederen na het verstrijken van de termijn naar Zwitserland worden teruggebracht, worden opnieuw invoerrechten geheven. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk een vrijstelling van rechten of belastingen te verkrijgen voor zogenaamde “Zwitserse retourgoederen”. Deze douanebehandeling moet worden aangevraagd in de douaneaangifte.

De tijdelijke toelatingsprocedure bij DDAT eindigt bij de wederinvoer van de goederen; indien de goederen permanent in het buitenland blijven, moeten zij voor uitvoer worden aangegeven. Indien in het buitenland werkzaamheden aan de goederen worden verricht die een waardevermeerdering tot gevolg hebben, zijn de kosten aan de BTW onderworpen. Dit werk moet worden aangegeven bij de wederinvoer in Zwitserland.

In bepaalde gevallen kan een ATA-carnet als douaneaangifte worden overgelegd. Het Carnet ATA (Admission Temporaire / Tijdelijke Toelating) is een internationaal douanedocument, gebruikt voor de in-, uit- en doorvoer van goederen, waarmee douaneformaliteiten voor Zwitserland en het buitenland kunnen worden vervuld. Er worden geen garantiediensten verleend bij het overschrijden van de grens.

Het ATA-carnet is een jaar geldig en kan worden gebruikt voor herhaalde grensoverschrijdingen. Het belangrijkste voordeel van het ATA-carnet is een snelle douaneafhandeling, aangezien het kan worden gebruikt voor alle in- en uitvoer en voor doorvoer, in plaats van nationale douanedocumenten. Het uniforme karakter van het document vergemakkelijkt het gebruik ervan door alle betrokken partners (meer dan 60 landen).

Een duidelijke beschrijving van de goederen moet op de achterkant van het ATA-boekje staan. De houder van het “Passbook” heeft de mogelijkheid alle of slechts een deel van de goederen in Zwitserland in te voeren.

Het ATA-boekje kan ook worden gebruikt voor duurzame consumptiegoederen (bv. een beursstand), maar niet voor niet-duurzame consumptiegoederen (bv. dranken en flyers voor de stand). De belangrijkste toepassingsgebieden in Zwitserland zijn:

  • goederen voor tentoonstellingen en beurzen
  • professionele apparatuur
  • monsters voor de presentatie (horloges, juwelen, kleding, enz.)

Individuele landen regelen de reikwijdte van het ATA-boekje. In Zwitserland kan het bijvoorbeeld niet worden gebruikt in geval van lease. In die gevallen moet een douaneaangifte voor tijdelijke invoer worden gedaan.

Door de Kamers van Koophandel en Industrie worden ATA-boekjes uitgegeven waarin de zekerheid voor de invoerbelasting moet worden gesteld en waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van dit document worden vermeld.