Franzosini Italia S.r.l. ma przyjemność ogłosić, że zakończyła długi proces certyfikacji, który rozpoczął się w lipcu 2010 r., a zakończył w marcu 2011 r. Uzyskany certyfikat to certyfikat AEOC n. 11 0420 (UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA CELNY) i został nam wydany przez Centralny Obszar Zarządzania Podatkami i Raportami Celnymi z dopiskiem prot. n. 63399/RU w dniu 27 maja c.a. Certyfikacja wchodzi w życie 3 czerwca 2011 r. i stanowi ważne wyróżnienie dla firmy, która pokazuje, że przyjęła niezbędne standardy bezpieczeństwa i niezawodności dla międzynarodowych operacji biznesowych. Jesteśmy dumni z uzyskania tego certyfikatu i będziemy nadal pracować nad zapewnieniem najwyższej jakości naszych usług i maksymalnej satysfakcji naszych klientów.

Certyfikat AEOC stanowi ważne międzynarodowe uznanie dla firm działających w sektorze handlu międzynarodowego. Jest on wydawany przez organy celne Unii Europejskiej i poświadcza, że firma wykazała, że przyjmuje normy bezpieczeństwa wymagane w międzynarodowych operacjach gospodarczych, w tym wymogi zgodności celnej i podatkowej. Ponadto uzyskanie certyfikatu AEOC pozwala firmom korzystać z szeregu korzyści, w tym większego międzynarodowego uznania, uproszczonych formalności celnych, skróconego czasu odprawy celnej i zwiększonej szybkości w międzynarodowych operacjach biznesowych.

Franzosini Italia S.r.l. cieszy się, że dzięki uzyskaniu tego ważnego certyfikatu może zapewnić swoim klientom większe bezpieczeństwo i niezawodność w usługach handlu międzynarodowego. Będziemy nadal pracować nad poprawą jakości naszych usług i zapewnieniem maksymalnej satysfakcji naszych klientów, oferując im nasze doświadczenie i wiedzę w dziedzinie handlu międzynarodowego.