Focus Magazine

Franzosini stworzył swój własny magazyn, aby dostarczyć szeregu użytecznych informacji dotyczących złożonych kwestii związanych z sektorem transportu międzynarodowego, cła, zadań administracyjnych, przed którymi stoją międzynarodowi operatorzy, ryzyka związanego z transakcjami międzynarodowymi i wszystkich tematów mających praktyczne znaczenie dla tych, którzy mają do czynienia z międzynarodowymi przesyłkami na co dzień.

Celem niniejszej publikacji, zatytułowanej „Rozwiązania Franzosini”, jest zagłębienie się w szereg konkretnych zagadnień, dostarczenie narzędzi upraszczających i ukierunkowujących czytelnika na właściwe metody działania, które należy przyjąć w codziennej praktyce zawodowej: pomoc w rozwiązywaniu problemów z właściwą świadomością tego, co się robi.

Magazyn ten ukazuje się co cztery miesiące i jest wysyłany pocztą tradycyjną bezpłatnie do wszystkich klientów i każdej innej firmy zainteresowanej jego otrzymaniem.

Pierwszy numer jest już dostępny, nie wahaj się poprosić o niego wysyłając e-mail na adres: info@franzosini.ch

Wyłącznie dla firm
nakład 2000 szt.