VOC-stimuleringsvergoedingen

Bij de grensovergang kunnen bepaalde goederen worden onderworpen aan een of meer van de volgende belastingen:
Belasting op vluchtige organische stoffen (V.O.C.);
CO2-belasting op brandstoffen
waarvoor de desbetreffende voorschriften in acht moeten worden genomen. In dit artikel concentreren wij ons op VOC’s.