PRZYWÓZ DO SZWAJCARII

Zgłoszenie towarów Opodatkowanie towarów handlowych przeznaczonych do ostatecznego przywozu do Szwajcarii Towary rynkowe to towary przeznaczone do odsprzedaży lub wykorzystania w celach handlowych, w tym w przedsiębiorstwie podróżnego lub odbiorcy. Towary przeznaczone...