JAKIE SĄ RÓŻNE WZORY DOKUMENTÓW CELNYCH UE?

Dla każdego rodzaju zgłoszenia celnego w Unii Europejskiej stosuje się jeden formularz zwany SAD (Single Administrative Document). Jest on drukowany na papierze chemicznym i składa się z kilku arkuszy, które wypełnia się w zależności od rodzaju przeprowadzanej...