NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UNII CELNEJ I KRAJÓW TRZECICH

Wspólnota Europejska od 1933 roku stanowi również Unię Celną; Kraje trzecie to narody lub terytoria, które nie należą do Unii Europejskiej. Wynika z tego, że „import” definiuje się jako operację sprowadzania towarów z państwa trzeciego przez dowolne...