NIEKTÓRE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UNII CELNEJ I KRAJÓW TRZECICH

,

Wspólnota Europejska od 1933 roku stanowi również Unię Celną; Kraje trzecie to narody lub terytoria, które nie należą do Unii Europejskiej. Wynika z tego, że „import” definiuje się jako operację sprowadzania towarów z państwa trzeciego przez dowolne miejsce na obszarze celnym Unii Europejskiej, natomiast „eksport” to operacja odwrotna, czyli wysyłanie towarów do państwa trzeciego poza obszarem celnym Unii Europejskiej przez dowolne miejsce wyjścia.

Skills

,

Posted on

5 czerwca 2014