JAKIE SĄ RÓŻNE PROCEDURY ODPRAWY CELNEJ W UE?

,

Istnieją zasadniczo dwie procedury odprawy celnej, które dotyczą zarówno importu, jak i eksportu:

– Standardowa procedura oceny (zwana również procedurą „in-line”, z towarami w pomieszczeniach celnych) przebiega w następujący sposób: przybycie towarów do urzędu celnego – zgłoszenie towarów – uiszczenie należności celnych – kontrola fizyczna (inspekcja) lub kontrola dokumentów przez urząd celny – zwolnienie zgłoszenia i towarów;

– Procedura Domiciled (z towarami na terenie prywatnym/magazynach, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Urząd Celny), która przebiega według następującego przepływu: przybycie towarów do prywatnego magazynu – zawiadomienie o przybyciu towarów do Urzędu Celnego jednocześnie ze zgłoszeniem towarów – ewentualna kontrola fizyczna lub dokumentowa – natychmiastowa (lub elektroniczna) zapłata należności celnych – zwolnienie przesyłki.

W tym ostatnim przypadku przesyłka jest dostępna dla zgłaszającego celnego wcześniej niż w przypadku procedury standardowej, a zatem może być dostarczona z taką samą oszczędnością czasu.

Skills

Posted on

5 czerwca 2014